Door Ruben Otemann op 18 september 2017

Over veilige schoolroute en windmolens

Veilig naar school

Over de verkeersveiligheid rond en naar het nieuwe schoolgebouw van de PH-school/ Propschool is veel te doen. De PvdA heeft vele signalen van bezorgde inwoners ontvangen betreffende werkzaamheden aan de A.Hahn-/Barchemseweg, het niet veilig kunnen oversteken van de ‘Nieuwstad’ en de verkeersdrukte rondom de school. Wij delen deze zorgen en daarom hebben we vragen gesteld en extra maatregelen voorgesteld. De wethouder antwoordde dat zij hierover geen signalen heeft ontvangt en dat als er ongelukken gebeuren er voor haar een andere situatie ontstaat. De PvdA is van mening dat kinderen en hun ouders veilig naar school moeten kunnen gaan en zien liever preventieve maatregelen. N.a.v. onze vragen zal er een evaluatie plaatsvinden. Wij zullen de veiligheid van deze schoolroute nauwlettend volgen.

Windmolens Eefde

De PvdA is enorm blij met een burgerinitiatief als Lochem Energie. Ondanks de gevoeligheid van windenergie nemen zij lokale verantwoordelijkheid voor de energietransitie. Maar de windmolens in Eefde stelde de PvdA voor een dilemma. Enerzijds willen wij gehoor geven aan de omwonenden die voor hun woongenot vrezen. Anderzijds moet onze maatschappij verduurzamen en dat vraagt om keuzes die het individuele belang te boven gaan. Bij de stemming zorgde dit uiteindelijk voor een verdeelde PvdA fractie.

Ombudsteam

Mocht u vragen, zorgen of suggesties hebben neem dan gerust contact op met ons ombudsteam. Telefoon 06 42187799 of mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann