Door op 20 mei 2013

Over wat van waarde is….

Het congres op 27 april in Leeuwarden, een gedenkwaardig congres!

In de aanloop naar het congres kwamen nieuwe moties langs die een thema aan de orde stelden dat helemaal niet op de agenda stond, maar alles te maken hadden met wat voor onze grondbeginselen van grote waarde is. Het stond niet in de resolutie “Over wat van waarde is” die behandeld zou worden, maar had daar gevoelsmatig veel mee te maken. Het ging om de strafbaarstelling van illegaliteit, een afspraak die in het regeerakkoord was gemaakt. Niet dat het van harte was ondersteund tijdens het congres van november 2012, waarin werd ingestemd met het regeerakkoord als totaal. Het congres kan het regeerakkoord niet amenderen, dus word het in zijn geheel aanvaard. Wel werd toen al duidelijk stelling genomen tegen de paragraaf over strafbaarstelling. Voor de ingang van het WTC-gebouw in Leeuwarden zaten vele goed Nederlands sprekende “illegalen” die ons nogmaals deden beseffen in welke positie we deze mensen brengen door ons huidige systeem. Over wat van waarde is….

De uitkomst uit de onderhandelingen bij het regeerakkoord was dat wij een kinderpardon kregen in ruil voor de strafbaarstelling. Wat voor onze partij even eens van grote waarde is en wat natuurlijk allang had moeten gebeuren. Over wat van waarde is….

Maar het bleef onrustig op dit onderwerp, dat heeft de afdeling Den Haag er toegebracht het initiatief van Sander Terphuis te steunen. Sander had al een petitie rondgestuurd waarin hij partijgenoten opriep zijn initiatief om de Tweede Kamer fractie op te roepen niet in te stemmen met het wetsvoorstel. Ook de motie van de afdeling Den Haag had die strekking. Jullie hebben vast allemaal de beelden gezien van de indringende verhalen van de ervaringen met illegaliteit en de wijze waarop mensen daarin terecht komen. Sander deed daar als ervaringsdeskundige, maar ook als juridisch specialist op het gebied van het vreemdelingen vraagstuk zijn woord. Hij kreeg een staande ovatie en hij nam dat graag tot zich. Een ontroerend moment. Over wat van waarde is….

De partijleiding was danig in verwarring gebracht door dit over duidelijke signaal van het congres. Diederik hield een heftig pleidooi om begrip voor de positie waarin hij en de fractie zaten. Hij was vanaf het begin heel duidelijk dat hij niet van plan was naar de VVD te gaan om het onderwerp opnieuw te bespreken. Afspraak is afspraak en daar viel niet aan te tornen. Ook onze Hans deed nog een verwoede poging, maar die viel helemaal niet goed aarde bij de aanwezigen! Ja, van Hans verwacht je al helemaal niet een dergelijk verhaal. Hij had er ook zichtbaar moeite mee, maar afspraak is afspraak ook voor hem. Het werd duidelijk dat het congres niet van plan was om met de partijleiding mee te gaan. Over wat van waarde is….

Bij de stemming was het over duidelijk: vrijwel unaniem werd er voor de motie van de afdeling Den Haag gestemd. Het eerste wat Hans deed was naar Sander lopen en hem feliciteren met zijn overwinning, daarmee kweekte hij weer goodwill. Maar Diederik, die daarna een reactie moest geven, maakte meteen duidelijk dat hij de motie naast zich neer zou leggen! Dat riep zeer boze reacties uit de zaal op. Het is ook nogal wat, de wens van het congres als hoogste orgaan van de partij naast je neerleggen! Over wat van waarde is……

Wat er volgde is bekend. Verschillende bijeenkomsten van de ledenraad hebben hun werk gedaan, waarbij Diederik zich zeer heeft ingespannen om het ‘nogmaals uit te leggen’. Het verlossende woord kwam uit eindelijk van Sander, hij heeft een nieuw voorstel geschreven. Midden in de nacht van 10 mei kwam er een mail met daarin zijn compromis. Een citaat uit zijn mail:

“Allereerst mijn oprechte excuses dat ik niet eerder iets van mij liet horen. De reden daarvoor is mijn worsteling met de vraag hoe nu verder. Misschien dat vele van jullie ook met die vraag zitten. In de tweede plaats wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken naar jullie allen voor al die geweldige steun die ik mocht ontvangen. Ik heb weliswaar die petitie opgezet, maar het was natuurlijk onze actie; van ons allemaal. In mijn eentje zou ik niet ver gekomen zijn……”

Hij had zeer veel woorden nodig om het uit te leggen en hij kwam met een nieuwe motie voor 12 mei. De oproep aan de TK fractie eerst in gesprek te gaan met de VVD over verbeteringen van het huidige asiel beleid en de knelpunten rond de vreemdelingen detentie. Daarmee heeft hij de gelederen weer weten te sluiten. Over wat van waarde is…..

Ondertussen heeft de VVD zich bewogen en lijkt het of ook deze partij niet echt blij is met de afspraken in het regeerakkoord. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van het gesprek dat de fracties gaan voeren.

Over wat van waarde is….

Het was een congres dat voor mij van grote waarde was, waar weer heel duidelijk werd waarom ik lid ben van deze club. Een congres wat duidelijk maakte welke waarde de leden van de PvdA hoog in het vaandel hebben staan. De kracht van de leden die samen een nieuwe beweging in gang kunnen zetten.

Het zingen van de “Internationale” had opeens weer een diepere dimensie, met de verworpenen die voor de ingang lagen! Onder bewaking mochten ze binnen naar toilet, maar daarna onder bewaking weer naar buiten!

Het volgende blog zal ik nader ingaan op de resolutie “Over wat van waarde is….