Door op 13 november 2015

Politiek Café PvdA ontmoet…! Thema: Alternatief plan huishoudelijke hulp

De Partij van de Arbeid Lochem ontmoet graag  u en iedereen die zich betrokken voelt bij de zorgen om de huishoudelijke hulp in Lochem tijdens haar tweede Politieke Café. Tientallen mensen hebben ons mondeling  maar ook telefonisch via ons Ombudsteam benaderd over de ongerechtigheid door het afschaffen van de huishoudelijke hulp.

PvdA heeft samen met de VVD en Groen Links een raadsvoorstel ingediend voor een alternatief plan voor het organiseren van de huishoudelijke hulp. Dit voorstel wordt in de raad van 7 december 2015 behandeld.

Graag ontmoeten wij u op vrijdag 20 november 2015 van 17.00 – 18.30 uur in het Politieke Café ‘PvdA Lochem ontmoet ….!’ in het Stadshuus aan de Markt 2 in Lochem onder het genot van een hapje en een drankje.

Fractie- en bestuursleden van de PvdA Lochem gaan graag met uw in gesprek over het alternatief plan voor de huishoudelijke hulp.

Indien u vervoer nodig heeft om bij het Politiek Café aanwezig wilt zijn, kunt u bellen naar telefoonnummer 06-18314581. (secr. Afdeling)

Graag tot vrijdag 20 november om 17.00 uur in Het Stadshuus!