Door op 17 april 2013

Precariobelasting kabels en leidingen ook in Lochem

In de zoektocht naar geld om de begroting ook in 2017 sluitend te krijgen en waarbij het vooral over minder gaat, heeft de fractie van de Partij van de Arbeid in de raadsvergadering van 8 april 2013 een motie ingediend om in Lochem precariobelasting op kabels en leidingen in te voeren.

Dit in navolging van vele gemeenten in Nederland (Opsterland, Culemborg, Buren, Voorschoten, Brielle etc.). Precariobelasting wordt geheven op voorwerpen onder, op of boven de gemeentegrond en is mogelijk volgens de Gemeentewet (artikel 228).

Lochem kent al wel de verordening die precariobelasting voor winkeluitstalling en allerlei andere voorwerpen die op straat te vinden zijn regelt, waaronder  ook het terras van een café. Maar tot nu geldt deze verordening niet voor de kabel- en leidingnetwerkmaatschappijen. En deze grote bedrijven als Gasunie, Liander, Tennet, Vitens en UPC maken net zo goed als het café op de hoek gebruik van gemeentegrond.

Onderzoek bij gemeenten, die al wel deze belasting heffen, leert dat dit een grote inkomstenbron voor hen is. Zo levert het Opsterland (Fr.) jaarlijks bijna 1.5 miljoen euro en Buren (Gld) ruim 0.5 miljoen euro op. In een tijd waarin onze gemeente de discussie voert over bezuinigen is een nieuwe inkomensbron mooi meegenomen.

Wat merkt de Lochemse burger van deze verordening? Zal het niet prijsverhogend werken?

Deze verordening treft de inwoners van Lochem niet rechtstreeks. Het transport van energie door netbeheerders is aan strikte regels gebonden en staat onder toezicht van het ministerie van Economische zaken. In dit verband worden ook jaarlijks de kosten (tarieven) van transport en de doorrekening aan de consumenten vastgesteld. Ook de precariobelasting welke door netbeheerders in een beperkt aantal gemeenten moet worden voldaan, wordt al zeer beperkt in die tariefberekening opgenomen. Dit betekent dat inwoners van de gemeente nu al meebetalen aan de precarioheffing op kabels en leidingen in andere gemeenten.

Wethouder Bussink van Financiën zei in de raadsvergadering blij en verrast te zijn met onze motie en gaat nu verder onderzoek doen waarna de uitkomsten met de raad gedeeld zullen worden met als doel deze belasting per 1 juli 2013 te kunnen heffen.