Door Jos Israel op 31 juli 2017

Privacy afvalinzameling (2)

Afgelopen vrijdag stelde de PvdA Lochem vragen aan het college van B&W of de afvalinzameling in Lochem wel voldoet aan privacy wet- en regelgeving. Naar aanleiding van de berichtgeving hierover kregen wij zojuist bericht van een mevrouw uit Lochem.

Zij schrijft dat zij begin dit jaar op haar nieuwe adres in Lochem is komen wonen. Nadat zij op “Mijn Berkel-Circulus” een account had aangemaakt, kon zij de afval “geschiedenis” van de vorige bewoner lezen. Terecht meldt zij, dat zij niet hoort te weten wat de vorige bewoner aan afval heeft aangeboden.

Omdat zij hier niet mee geconfronteerd wil worden, vroeg zij aan Circulus-Berkel haar “teller”, op haar account, op “0” te zetten. Dat bleek niet mogelijk omdat het afval registratiesysteem uit gaat van adressen en niet van personen. Ook contact met de gemeente Lochem bracht geen uitkomst.

De PvdA Lochem gaat dit voorbeeld direct onder de aandacht brengen van B&W Lochem. Graag willen wij weten of deze werkwijze is toegestaan. En zo nee, welke maatregelen er worden genomen dit te stoppen.

Jos Israel

Raadslid PvdA Lochem

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel