Door Ruben Otemann op 3 maart 2014

PvdA Lochem op bezoek bij de kiezers

De PvdA kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 hebben op zaterdag 1 maart 2014 bewoners van de Graaf/Gravinnenbuurt in Lochem bezocht. De Partij van de Arbeid Lochem wil graag weten hoe het de bewoners in diverse buurten van de gemeente Lochem vergaat. Aan de hand van 3 korte vragen konden de bewoners aangeven wat zij als pluspunten en minpunten ervaren in hun buurt.

De meeste bewoners waren graag bereid hieraan mee te werken.  Een overgrote meerderheid (96%) gaf aan dat hun buurt een prettige plek is om te wonen.  Gezelligheid/rustige woonomgeving en sociale samenhang waren zaken die in het gesprek werden genoemd.
42% van de mensen kon geen negatieve punten benoemen. Wel  gaven bewoners aan dat vooral verkeersveiligheid, poepoverlast, onderhoud groen/stoepen, de kwaliteit van de woningen en het gebrek aan voorzieningen voor kinderen en jeugd punten van aandacht zijn.
10 % van de ondervraagden liet weten dat de politiek meer zou mogen doen aan de voorzieningen voor de kinderen/jeugd;  7 % van de bewoners wees op verkeersonveiligheid en dan met name de hoge snelheid waarmee auto’s door straten met gelijkwaardige kruisingen rijden.

Op de vraag wat de hoogste prioriteit voor de gemeente in de komende 4 jaar zou moeten zijn,  gaf men aan goede zorg in de buurt en creëren van banen het allerbelangrijkst te vinden.

Wethouder en lijstrekker Wilma Heesen sprak van een zeer geslaagde dag: “wij hebben veel positieve geluiden gehoord. De mensen hebben ook aangegeven waar er verbetering mogelijk is, maar de algemene indruk is dat men blij is met de wijk. En wat echt geweldig was: de over-, overgrote meerderheid van de mensen die wij spraken had belangstelling voor de politiek en gaf aan te gaan stemmen. Dat steekt wel heel gunstig af bij het landelijke beeld!”

Op 8 maart zullen de kandidaatsraadleden een bezoek brengen aan de kernen Gorssel en Eefde en op 15 maart komen de aan het centrum van Lochem grenzende wijken aan de beurt.

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann