Door Jos Israel op 29 juli 2017

PvdA Lochem stelt vragen over privacy afvalinzameling

Uw privacy staat steeds meer onder druk. Dat komt waarschijnlijk voor een deel door uw eigen handelen. Bijvoorbeeld tijdens surfen op internet of op als u een berichtje plaatst op Facebook. Waarschijnlijk zult u er geen probleem mee hebben als u privacy moet “inleveren” om “boeven” te vangen of terroristen tijdig tegen te houden. Het wordt echter discutabel als de gemeente zich niet aan privacy wetten en regels houdt, bijvoorbeeld als het om data afkomstig van afvalinzameling gaat. En daarover heeft de PvdA Lochem vragen gesteld aan B&W van Lochem.

Uitspraak rechter in Arnhem

In Arnhem heeft de rechter recent de werkwijze van de gemeente Arnhem verboden. De gemeente Arnhem slaat gegevens op die zij krijgt als iemand met een pasje afval deponeert in een ondergrondse container. Zo kan de gemeente in theorie bijvoorbeeld achterhalen als iemand op vakantie is. En daar heeft de gemeente helemaal niets mee te maken. De rechter heeft nu bepaald dat de gemeente Arnhem de privacy wetgeving overtreed. Ook heeft de rechter uitgesproken dat nog even gedogen niet mag. Het gevolg is dat de gemeente Arnhem besloten heeft per direct het pasjes systeem voor de ondergrondse containers in heel Arnhem uit te zetten.

Situatie Lochem

Ook in Lochem wordt op een aantal plaatsen gewerkt met een pasjessysteem bij containers. De vraag is of Lochem zich wel aan de wet houdt. De PvdA wil dat graag weten. Maar dat wil de PvdA niet alleen weten voor de (ondergrondse) containers, maar ook voor het andere afval dat wordt ingezameld. Immers ook bij bijvoorbeeld de minicontainers en de Best-tas wordt data verzameld.

Nieuwe containers

Een snelle beantwoording van de vragen is belangrijk omdat Lochem nieuwe ondergrondse containers wil gaan aanschaffen en in alle kernen restafvalcontainers wil gaan plaatsen (met het pasjes systeem). Gelijktijdig daarmee gaat de gemeente het legen van de restafvalcontainers per 1-1-2018 halveren naar 1x per vier weken. Daar was de PvdA het overigens niet mee eens. De PvdA wil voorkomen dat wij veranderingen door gaan voeren en dat later blijkt dat er privacy problemen zijn.

Lochem ging eerder in de fout

Eerder ging Lochem in de fout toen zij de data over de aanbiedingsfrequentie afvalcontainers wilde gebruiken voor opsporing/onderzoek naar het niet aanbieden van huishoudelijk afval. De PvdA stelde daar in maart 2017 vragen over. Het college heeft haar plannen toen alsnog terug genomen omdat bleek dat het niet mocht op grond van privacy wetgeving.

De vragen die de PvdA gesteld heeft kunt  u hier vinden.

Jos Israel Raadslid PvdA Lochem

 

 

 

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel