Door op 9 juli 2015

PvdA mist in de Kadernota 2016 ambitie in zorg, werk en natuur/milieu!

Sinds 1 januari 2015 vallen in de gemeente Lochem ruim 600 mensen met een WWB-, Wajong of Wsw-uitkering onder de Participatiewet. Het doel van de wet is zoveel mogelijk mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan werk te helpen en we weten allemaal dat werk meer is dan alleen het verwerven van inkomen. De invoering van de wet heeft grote gevolgen voor betrokkenen, vooral in de inkomenssfeer en arbeidsverplichtingen. Van gemeenten worden grote inspanningen verwacht in de begeleiding naar werk. Mede omdat we arbeidsplaatsen hebben zien verdwijnen in Lochem heeft PvdA Lochem samen met de VVD een motie ingediend om met de grootst mogelijke urgentie een integraal ‘banenplan’ op te stellen en dit sluit ook goed aan bij de ambitie “Werk, werk, werk” in te Toekomstvisie 2030.

Nadat de gemeente door de rechter eerder dit jaar in het ongelijk is gesteld over het afschaffen van de huishoudelijk hulp, ligt er een nieuw voorstel. De huishoudelijke hulp wordt van de Wmo nu ondergebracht bij de Bijzondere Bijstand. Kortweg komt het er op neer dat u nog steeds zelf de huishoudelijk hulp moet betalen, tenzij u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm heeft, dan kan men een tegemoetkoming krijgen in de kosten. En er zit nog een addertjes onder het gras; de vermogenstoets (die kent de Wmo niet). Te veel vermogen (spaargeld/eigen huis/auto!) geen tegemoetkoming. Heeft u bijvoorbeeld als alleenstaande AOW + € 100 pensioen in de maand, dan komt u hiervoor al niet in aanmerking. U begrijpt daar krijgt men bij ons de handen niet voor op elkaar!

Eerder heeft de gemeente al besloten toe te groeien naar een regiegemeente. Kort gezegd komt het er op neer dat initiatieven vanuit de bevolking, en we kennen er velen, steeds meer ruimte gaan krijgen en dat we in het gemeentehuis niet meer alles zelf bedenken. Dat is een hele andere manier van besturen en vraagt om een andere manier van werken. In deze kadernota wordt daarvoor geld gevraagd. Laat nu die duizend bloemen maar bloeien!

De fractie van de PvdA Lochem had graag meer ambitie gezien voor Natuur en Milieu, daar hebben we vorig jaar ook al niet veel van gezien. Samen met GroenLinks hebben we een amendement ingediend om het overschot uit 2012/2013 van landschapsproject Vitaal Gelderland ook werkelijk te besteden. Omdat er nog te veel mensen, maar vooral maken wij ons zorgen over de kinderen, in Lochem niet mee kunnen doen omdat ze een te laag inkomen hebben, heeft de PvdA Lochem weer een wijzigingsvoorstel ingediend voor het ophogen van het armoede- en minimabeleid naar 120% van de bijstandsnorm, zodat meer mensen – werkenden en niet werkenden – hiervan gebruik kunnen maken. Zeker nu de raad akkoord gegaan is met het onderbrengen van de huishoudelijke hulp bij het armoede- en minimabeleid zou dat voor meer mensen bereikbaar worden. Helaas vonden we hierbij alleen steun van GroenLinks. Sportverenigingen dragen bij aan het verbinden en de gezondheid van mensen, veelal kinderen/jongeren. PvdA Lochem vindt het belangrijk dat ook in de kleinere kernen sportverenigingen kunnen blijven bestaan en daar hebben wij wat voor over. Tot slot, met een beperkte bijdrage van de gemeente zullen we het carillon van de Grote Kerk in Lochem kunnen blijven horen.

Fractie PvdA Lochem