Door Jos Israel op 4 maart 2018

PvdA tegen vlieglawaai boven gemeente Lochem!

Al geruime tijd maakt de PvdA zich grote zorgen over de plannen voor Lelystad Airport. Er is namelijk sprake van een wachtgebied boven Lochem en er is veel onduidelijkheid. Daarom stelde de PvdA al in een veel eerder stadium vragen aan het college van B&W en dienden wij een motie in om het college tot actie aan te zetten.

Inmiddels is de PvdA fractie in Lochem verrast door de ‘verbetervoorstellen’ voor Lelystad Airport die door VVD minister Van Nieuwenhuizen gepresenteerd zijn. Naast het wachtgebied, waar de PvdA Lochem al eerder voor waarschuwde, komt er nu ook een aanvliegroute op 2700 meter boven Epse en Gorssel. Voor de gemeente Lochem is dit een ronduit slechte ontwikkeling.

PvdA Lochem heeft dit nieuws uit de krant moeten lezen, er is weinig berichtgeving vanuit het gemeentehuis vanuit Gemeentebelangen wethouder Groot Wesseldijk en dat baart ons zorgen. Er zijn wel gegevens gepubliceerd, maar er zijn nog weinig details bekend. De PvdA fractie heeft zich daarom door ervaringsdeskundigen laten informeren en is te weten gekomen dat een vlieghoogte van 2700 meter voor serieuze overlast kan zorgen. Niet alleen geluid, maar ook roet en kerosine dampen.

En dat is niet nodig want er is een oplossing voor dit probleem, maar dan moet de gemeente Lochem wel in actie komen! Door het luchtruim opnieuw in te delen kunnen vliegtuigen hoger vliegen en zullen inwoners minder overlast ervaren. Zo kan Lelystad op een latere termijn open en hebben wij geen overlast. Eerst een nieuwe indeling van het luchtruim, daarna opening van Lelystad Airport.

Daarom roepen wij u op, kom in actie en steun de plannen van PvdA Lochem. Graag wil wij met betrokken burgers optrekken om de plannen van dit nieuwe kabinet te stoppen. We komen graag in contact met u! Je moet zeker zijn van een fijne en gezonde plek om te leven, zonder vliegtuiglawaai, roet en kerosine dampen.

Stem daarom zeker op 21 maart PvdA!

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel