Door Jos Israel op 8 mei 2014

PvdA voor tweede sluis Eefde (locatie midden/noord)

Tijdens de raadsvergadering van 6 mei heeft Jos Israel namens de PvdA fractie een warm pleidooi gehouden voor een tweede sluis in het Twentekanaal bij Eefde. Dit is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van vervoer over water richting Lochem en Twente. Goed voor de werkgelegenheid en tevens een duurzaam alternatief voor vervoer van goederen over weg of spoor.

Wel moet dit heel zorgvuldig gebeuren. Een nieuwe sluis bouw je al snel voor de komende 100 jaar.
De PvdA is geen voorstander van de door Rijks Water Staat gekozen locatie. De z.g.n. noordvariant. Deze variant zorgt voor verplaatsing van bedrijvigheid met bijbehorende overlast en veiligheidsrisico’s richting het dorp Eefde. De groene buffer (incl. woonbebouwing) bij het dorp Eefde verdwijnt en tot slot is deze variant verkeerstechnisch (zeker voor fietsverkeer) bijzonder slecht.

De PvdA fractie vindt dat wethouder Bussink te snel en niet transparant met de noord variant  mee is gegaan. Ook de compensatie die hij samen met wethouder Kottelenberg besproken heeft met Rijks Water Staat vindt de PvdA mager. Gechargeerd, een paar picknicktafels en €50.000 voor herinrichting.

De financiën vindt de PvdA fractie niet transparant en na de aangepaste MER had niet automatisch meer gekoerst mogen worden op de noord variant. Dat was het moment geweest om alsnog voor midden/noord te kiezen.

De burgers in Eefde zijn duidelijk. Ja voor een tweede sluis, ja voor de midden variant en nee tegen de door Rijks Water Staat voorgestelde locatie. Ook vindt de PvdA dat in tijd van burgerparticipatie slecht geluisterd is naar deskundige en betrokken burgers in Eefde. Bewoners zijn daarover terecht verontwaardigd over.

Steun voor de noord variant is door de PvdA fractie niet uit te leggen. En dat zullen wij dan ook niet doen. De PvdA is voor de midden/noord variant  en zal dan ook tegen de wijziging van het  bestemmingsplan stemmen.

De PvdA heeft andere fracties opgeroepen de PvdA hierin te steunen, zodat er een eenduidig signaal vanuit de raad Lochem naar Rijks Water Staat gaat en er z.s.m. gesprekken gevoerd kunnen gaan worden over een snelle realisatie van de tweede sluis op locatie midden/noord.

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel