Door op 11 april 2013

RAADSVERGADERING van 8 APRIL 2013

ER STROOMDE HEEL WAT WATER DOOR DE BERKEL …

 

Beste medeburgers,

Ja inderdaad: er stroomde heel wat water door de Berkel voordat de Raad uiteindelijk het bestemmingsplan “Hermeandering van de Berkel en Landgoed de Rees” vaststelde.

Meer dan 10 jaar!

Wij konden instemmen met een prachtige èn duurzame gebiedsontwikkeling door o.m. de Berkel haar oude bochten weer terug te geven waardoor veel nieuwe economische, agrarische en toeristische mogelijkheden ontstaan – een mooie ligweide bij het zwembad – doorontwikkeling van het kano-gebeuren – enz.

Reuring in Almen dus! Een heel breed gedragen plan! Gelukkig!

Zaim Dagdelen meldde onze fractieafwegingen waarbij we het algemene belang naast andere privébelangen legden. Tja, en dan moet je (zoals zo vaak in de politiek) een besluit nemen. En je weet altijd dat je gewoon niet iedereen van dienst kunt zijn.

Stroomopwaarts vlak bij de Berkel ligt het Lochemse manegeterrein aan de Koedijk. De manege wordt gesloopt en op dat terrein komen huizen in verschillende prijsklassen, maar ook het woon/zorgcentrum Anke Marjolein wil er (laten) bouwen. En nu nog maar wachten of bijv. de woningbouwvereniging Viverion haar verantwoordelijkheid zal nemen.

Anders…

Wel, heel eenvoudig: als het niet gaat lukken dat daar voor dit centrum gebouwd wordt (door wie dan ook) – dan wil onze fractie de meer dan royale inrichting van dit terrein kritisch(er) bekijken. Onze fractievoorzitter Marian Beuke komt daar in dat geval zeker op terug…

Ook zal er nog heel veel water door de Berkel stromen wil onze gemeente klaar zijn met de voorbereiding op heel ingrijpende veranderingen op het gebied van de overheveling naar de gemeente van de Participatiewet, van de overdracht van de AWBZ naar de WMO en de Jeugdzorg. Ons fractielid Mini Schouten nam het initiatief tot een amendement waarin de Raad het tijdpad vastlegde waarop we geïnformeerd willen worden om het College dan kaders mee te geven.

Fractie Partij van de Arbeid