Door op 29 april 2016

Rode taart voor vrijwilligers Pasmanmanege in Eefde

De PvdA Lochem werd maandag 25 april j.l. hartelijk ontvangen door bestuur en vrijwilligers van de
Pasmanmanege te Eefde. En we kwamen niet met lege handen, maar met een rode taart. Overal in het land bieden afdelingen van de Partij van de Arbeid rode taarten aan als blijk van waardering voor de inzet van vrijwilligers bij verenigingen en stichtingen.

Bij de Pasmanmanege in Eefde rijden ca. 120 mensen paard. Van die 120 mensen hebben ongeveer 80 mensen een lichamelijke of geestelijke beperking. Tijdens ons bezoek hebben we kunnen ervaren IMG_0317hoe, met de inzet van heel veel vrijwilligers, zo’n prachtige voorziening als de Pasmanmanege kan bestaan. De gehele accommodatie wordt door vrijwilligers schoongehouden, onderhouden en natuurlijk worden de paarden door hen verzorgt. De beroepskrachten die rijles geven zijn geschoold in het omgaan met mensen met een beperking en ook tijdens de lessen worden zij bijgestaan door vrijwilligers.

IMG_0319Ondanks al het werk door vrijwilligers zijn er ook zorgen om de exploitatie rond te krijgen. Nu door de gemeente de BEST-tas ingevoerd is heeft de Stichting geen vergunning meer gekregen om kleding in te zamelen. Terwijl deze inkomsten van groot belang zijn voor hIMG_0316et voortbestaan van de manege. De fractie van de PvdA zal hierover vragen aan het college stellen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat met de invoering van de BEST-tas zo’n mooie voorziening voor haar voortbestaan moet vrezen.