Door op 26 januari 2014

Scholen, winkeltijden, stadhuis en sluis Eefde

De raadsvergadering van januari had een lange agenda met veel interessante voorstellen. Over een aantal van deze voorstellen heb ik het volgende geschreven voor in de Berkelbode.

Voor de nieuwbouw van de Prop- en Pr. Hendrikschool hebben we extra geld uitgetrokken om er een mooi ‘kindcentrum’  (MFA) van te maken. Met ruimte voor o.a. kinderopvang en jeugdgezondheidszorg.

Veranderende  tijden vragen om de mogelijkheid van winkels langer/vaker open te zijn. Met de nieuwe verordening kunnen winkeliers , met uitzondering van een aantal feestdagen, dit zelf bepalen. Door een amendement van de PvdA is daar ook de avond van 4 mei (Dodenherdenking) aan toegevoegd.

De verkoop van het stadhuis heeft veel losgemaakt. De petitie om het pand  niet te verkopen heeft ruim 3500 handtekeningen opgehaald. In december 2013 hadden wij al tegen verkoop gestemd, maar door een onduidelijk amendement van de overige partijen moest nu weer over verkoop besloten worden. Ook nu heeft de PvdA tegen gestemd. Wij  vinden dat in het pand, eigendom sinds 1634,  maatschappelijke organisaties thuishoren. Een nieuwe poging van ons om voor nu en altijd het pand in eigendom te houden haalde het niet. Laten we hopen dat in dit geval van uitstel afstel komt.

In een gezamenlijke motie werd het college gevraagd Rijkswaterstaat met klem te verzoeken in of rond het sluiscomplex  te Eefde geen werkzaamheden te starten zolang de bestemmingsplanprocedure loopt. Die tweede sluiskolk moet er weliswaar komen, want dat is goed voor de economie, maar waar is nog niet duidelijk (noord of midden-noord).  Onze Tweede Kamerleden Lutz Jacobi en Attje Kuiken hebben direct dinsdag vragen gesteld in de Kamer. De werkzaamheden zijn nu in ieder geval  twee weken opgeschort voor nader overleg.

Marian Beuke – fractievoorzitter