Door Jos Israel op 3 juni 2014

Succesvol PvdA initiatief sluiskolk Eefde

Tijdens de raadsvergadering van 2 juni jl. heeft de PvdA samen met Groen Links een motie ingediend over de sluiskolk Eefde. De PvdA vindt het belangrijk dat vanuit de gemeenteraad een stevig signaal wordt afgegeven aan de minister. Zij koerst immers nog steeds op realisatie van een tweede sluiskolk op locatie Noord, dicht bij het dorp Eefde.  Onze oproep aan de minister, heroverweeg de locatiekeuze Noord en kies alsnog voor de locatie Midden Noord. Volgens de PvdA kan de raad deze oproep het beste verwoorden in een brief rechtstreeks aan de minister.

De motie die het schrijven van deze brief mogelijk maakt is na een stevige discussie ununiem door de raad aangenomen. Daarmee geeft de hele raad een krachtig signaal aan de minister, maar indirect ook aan de tweede kamerleden en andere betrokkenen.

Wij hopen van harte dat door het schrijven van een brief aan de minister er een nieuwe dynamiek ontstaat. De realisatie van een tweede sluiskolk in het Twentekanaal bij Eefde is immers belangrijk. Een keuze van de minister voor Midden Noord zal zorgen voor een positieve wending, met naar verwachting, geen bezwaar en beroepsprocedures.

Dus in plaats van jarenlange procedures door omwonende tegen locatie Noord  wat ons betreft alsnog snel aan de slag met Midden Noord. En voor de minister heel prettig, voor het realiseren van een tweede sluis op locatie Midden Noord is geen bestemmingplan wijziging nodig.

Namens de fractie PvdA Lochem

Jos Israel

Klik hier om de brief, gericht aan Minister Schultz van Haegen m.b.t. tweede sluiskolk Twentekanaal bij Eefde, te downloaden.

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel