Door Ruben Otemann op 5 september 2015

Tijdelijke opvang asielzoekers

Het leed van de gevluchte mannen, vrouwen en kinderen in het Middellandse Zeegebied en langs de grenzen van Oost-Europa laat ons niet onberoerd. Tussen al die ellende is het mooi om te zien dat veel Nederlanders de ogen en het hart openen voor mensen die een veilig heenkomen zoeken.

Er is momenteel in Nederland onvoldoende opvang voor deze mensen. De PvdA vindt dat gemeente Lochem haar maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid moet nemen en daarmee een verschil kan maken met betrekking tot de tijdelijke opvang van de groep asielzoekers.

Daarom zal de fractie van de PvdA Lochem tijdens de raadsvergadering van 21 september een motie indienen om het college te verzoeken om in contact te treden met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en te onderzoeken of er binnen de gemeente vastgoed of ongebruikte grond met enige infrastructuur, beschikbaar is, dat met inzet van acceptabele financiële middelen geschikt gemaakt kan worden voor de tijdelijke opvang van asielzoekers.

Fractie PvdA Lochem

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann