Door op 28 januari 2016

Turbulente weken!

Het zal u niet ontgaan zijn; twee raadsvergaderingen in twee weken. Net voor de Kerstvakantie heeft de gemeente Lochem 10 rechtszaken verloren tegen inwoners die geen huishoudelijke hulp meer krijgen sinds 1 januari 2015. N.a.v. deze uitspraken wilden de PvdA, VVD en GL in een extra raadsvergadering hierover een aantal vragen beantwoord krijgen, nl. heeft de wethouder de raad wel volledig en voldoende geïnformeerd en waarom is het beleid niet gewijzigd toen toch al in een vroeg stadium bleek dat de Wmo zonder huishoudelijke hulp 1 niet volgens de wet is? Na beantwoording van alle vragen was voor de PvdA duidelijk dat de wethouder veel te verwijten valt en daarom dienden wij, samen met VVD en GL, een motie van wantrouwen in. Die motie kreeg geen steun van de coalitiepartijen en werd daarmee verworpen.

Blijft daarmee nu alles bij het oude? Nee, de rechter heeft gesproken, de gemeente gaat niet in hoger beroep, er moet nieuw Wmo-beleid komen dat wel voldoet aan de wet. Het laatste jaar hebben wethouder en coalitiepartijen niet naar onze inbreng en suggesties willen luisteren. Gelukkig bleek in de raadsvergadering van 18 januari dat er nu wel een basis is voor gesprek. De vier uitgangspunten uit ons alternatieve plan worden door alle partijen breed gedragen. Dat is een goed begin. De PvdA fractie wil altijd en met iedereen praten in het belang van onze inwoners, maar alleen als we ook serieus genomen worden. We houden u op de hoogte!