Door Ruben Otemann op 2 februari 2014

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk over de toekomst van de zorgverlening

Op donderdagavond, 13 februari  a.s. om 20.00 uur komt de woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer en oud-wethouder van Doetinchem, Otwin van Dijk, zijn visie geven op de toekomst van de zorgverlening. Wilma Heesen, wethouder zorg van de gemeente Lochem is co-spreker en gaat in op de opdracht voor de gemeente om volgend jaar de zorg voor de jeugd, voor de begeleiding van mensen met een handicap of psychische stoornis en de zorg voor arbeidsre-integratie te regelen.

De Tweede Kamer behandelt momenteel een nieuw wetsontwerp, dat een forse uitbreiding betekent van de Wmo, de wet maatschappelijke ondersteuning, Met deze nieuwe wet krijgt de  gemeente meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving. Het doel van de wet is het mogelijk maken voor mensen om langer thuis te kunnen blijven wonen en te participeren.

Ook op de terreinen van de jeugdzorg en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaat er het nodige veranderen en krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden. Otwin van Dijk schetst de krijtlijnen van dit nieuwe beleid, waarin voor gemeenten veel ruimte wordt gecreëerd en gaat in op de diverse dilemma’s die hieruit voortvloeien. Hij en Wilma Heesen zullen veel tijd inruimen om vragen te beantwoorden.

Iedereen is van harte welkom, niet alleen PvdA kiezers of PvdA  leden.
De bijeenkomst vindt plaats in de OBS De Toermalijn, Prins Frisolaan 12a, 7242 GZ Lochem.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann