Door Jos Israel op 12 september 2014

Vele reacties door dreigende afschaffing huishoudelijke hulp in Lochem

Het Ombudsteam van de PvdA Lochem is de afgelopen dagen al tientallen keren benaderd door ongeruste burgers in de gemeente Lochem. Dit wordt veroorzaakt door het voorstel van de coalitie in Lochem (CDA, Gemeente Belangen en D’66) om de huishoudelijk hulp (HH1) volledig af te schaffen. Dit om een algemene gemeentelijke bezuiniging te realiseren.

Het gaat veelal om mensen die zowel zorg nodig hebben en het financieel heel moeilijk hebben. Er zijn vele schrijnende verhalen van mensen die het echt niet meer weten. Geen kinderen in de nabijheid, geen omgeving waar een beroep op kan worden gedaan en geen geld om zorg zelf te betalen.

Maar ook geluiden van solidariteit. Een harte kreet van een beller, “ik kan het zelf wel betalen, maar zorg er a.u.b. voor dat de HH1 blijft bestaan voor mensen die het echt nodig hebben”.

Uit de reacties komt ook een beeld naar voren van een zelf bewuste groep burgers, die snapt dat er wat zal veranderen. Die zeker niet vanuit luxe om zorg vraagt, maar die nu het gevoel heeft dat ze door de gemeente in de steek gelaten wordt.

Het ombudsteam verzamelt alle reacties . Hierdoor wordt een scherp beeld gekregen van de grote problemen die door het voorstel van de coalitie CDA, D’66 en Gemeente Belangen veroorzaakt wordt. In de gemeenteraad zal de PvdA zich er sterk voor maken dat het voorstel in deze vorm niet zal worden aangenomen.

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel