Verkeersveiligheid MSG De Garve

23 januari 2018

Over de verkeerveiligheid van/naar en rond de Prop- en PHschool (MSG De Garve) is veel te doen. Kinderen moeten er zeker van kunnen zijn dat ze veilig naar school kunnen gaan. Dat is vanuit Lochem Oost, waar 60% van de kinderen van beide scholen wonen, geen vanzelfsprekendheid.

De PvdA zet zich daarom in voor de verkeersveiligheid van de school. We spraken hierover met verschillende ouders en betrokken inwoners en we stelden in augustus vragen aan de wethouder. Die verzekerde ons dat de genomen maatregelen voldoende effectief zijn en bovendien op een later tijdstip geëvalueerd zouden worden.

Ons beeld is anders. De afgelopen tijd kregen we veel reacties van mensen die zich zorgen maken over het oversteekpunt Oosterbleek-Zuiderbleek en de verkeerssituatie rondom de school. Daarom heeft de PvdA met een motie in de gemeenteraad erop aangedrongen om eerder een evaluatie te laten plaats vinden, zodat er zo snel mogelijk maatregelen getroffen kunnen worden die de verkeersveiligheid op de route naar school en rondom de school verbeteren. Gelukkig deelde de wethouder nu wel de signalen van de PvdA en gaat de evaluatie op korte termijn uitgevoerd worden zodat er zo snel mogelijk maatregelen genomen kunnen worden! Ouders moeten er zeker van kunnen zijn dat ze hun kinderen veilig naar school kunnen brengen!

Wilt u nog iets met ons delen over de verkeersveiligheid MSG de Garve, neem dan contact op: ombudsteam@pvdalochem.nl of 06.42187700