Door op 21 januari 2014

Verkoop Markt 2 – nu gelukkig niet

Het kan bijna niemand ontgaan zijn dat in de raadsvergadering van gisteren, 20 januari, een raadsvoorstel over de verkoop van het oude gemeentehuis op de Markt voor 350.000 euro voorlag. Hieronder vindt u mijn eerste bijdrage aan de discussie.

“Dit raadsvoorstel heeft veel losgemaakt in de Lochemse samenleving. Er wordt wel eens gezegd dat Lochem moeilijk haar stem laat horen. Dat daarvoor de eensgezindheid ontbreekt. Maar hier hebben we een onderwerp bij de hand dat door vele, vele bewoners gevoeld wordt. Het roept ongekende emoties op, zoals wij hebben gehoord en zelf hebben kunnen constateren. Over emoties doen rationeel ingestelde mensen nogal eens neerbuigend, maar voor ons geeft het vaak aan (net als destijds rond het loket in Gorssel) dat wat mensen raakt van waarde is. En daar dient de politiek niet lichtvaardig mee om te gaan.

De PvdA heeft in het verleden tegen verkoop van dit monumentale, beeldbepalende pand in de binnenstad van Lochem gestemd. In 2012 hebben we nog een amendement ingediend om het pand te verhuren en niet te verkopen en ook in december 2013 heeft de PvdA tegen het amendement gestemd dat expliciet stelt dat het pand verkocht moet worden op termijn. En ook nu met dit bod op tafel zullen wij tegen verkoop stemmen. Wij wensen dit pand nu niet en ook straks niet te verkopen. Het dient in eigendom te blijven van de gemeente zoals dat al sinds 1634 het geval is. Wij wensen dat het gebruikt wordt voor maatschappelijke doeleinden. Inmiddels hebben Lochem 3.0 en de VVV een  intentieverklaring getekend en zij willen graag in ons oude stadhuis. En tijdens de RTG hebben we ook nog eens gehoord dat de Ned. Hervormde Kerk geïnteresseerd is in inwonen. Wij wensen zelf te gaan over gebruik, aanzien en staat van onderhoud van dit pand.

En om nog maar eens te proberen duidelijkheid te krijgen voor nu en de toekomst brengen we een amendement in. Het besluit in dit amendement luidt:

  • De verkooptaakstelling voor Markt 2 op te heffen en het pand in eigendom van de gemeente Lochem te houden, en
  • Dit pand te reserveren voor maatschappelijke doeleinden.”

Gelukkig vond een groot gedeelte van de raad dat het stadhuis nu niet verkocht moest worden, maar het kan maar zo zijn dat er morgen een nieuw bod gedaan wordt en dat we dezelfde discussie weer krijgen, want ons amendement heeft het niet gehaald.

Marian Beuke, Fractievoorzitter PvdA Lochem

DSC_0038