Door Ruben Otemann op 3 oktober 2014

Vragen over brief ‘Veranderingen huishoudelijke hulp’.

Op 25 september hebben de inwoners van de gemeente Lochem, voor wie de huishoudelijke hulp verandert, een brief ontvangen. Deze brief roept  vragen op.

Het raadsvoorstel ,om te stoppen met Huishoudelijke Hulp1 is op 2 punten geamendeerd t.w.:

  • er vindt een herindicatie plaats om te onderzoeken of inwoners die nu HH 1 ontvangen in aanmerking komen voor HH2;
  • inwoners die vallen onder de criteria voor het armoede minimabeleid kunnen een beroep doen op aanvullende maatregelen.

Waarom worden inwoners  niet gewezen op deze mogelijkheden?

Ook werd tijdens de raadsvergadering breed gedeeld dat er aandacht moet zijn voor de belastbaarheid van de mantelzorger.

Op welke wijze wordt dit vertaald naar de praktijk?

In de nieuwe wet is verankerd dat indien een inwoner niet zelf met hulp van de naaste omgeving de beperkingen in zelfredzaamheid of participatie kan wegnemen, het college dient te beslissen tot verstrekking van een maatwerkvoorziening. Met de inwerkingtreding van de wet zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet in staat zijn zelfstandig een gestructureerd huishouden te voeren en de noodzakelijke algemene levensverrichtingen uit te voeren.

Als wij bovenstaande wetteksten lezen trekken wij de conclusie dat toegang in deze tot HH2 ruimer geformuleerd moet worden, wat zijn de criteria voor toegang tot HH2 in Lochem?

Wij hebben uit reacties van inwoners begrepen dat op de vraag of men in aanmerking kan komen voor HH2, het antwoord gegeven werd dat alleen als sprake is van dementie recht bestaat op HH2.

Betekent dit dat de toegang tot HH2 alleen verleend kan worden als sprake is van dementie of aanverwante aandoeningen?

Inwoners worden er op geattendeerd dat meegedacht kan worden door Zorgloket- en SWL-medewerkers.

Welke oplossingen zouden zij kunnen bieden?

Een oplossing zou kunnen zijn om zelf hulp in te kopen bij een externe organisatie.

Is al duidelijk welke tarieven de zorgorganisaties gaan hanteren voor het inkopen van hulp door particulieren?

Op welke wijze denkt het college de thuiszorgtoelage in te zetten?

Fractie PvdA Lochem

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann