Door op 30 mei 2016

Vrijwilliger meer betrokken bij organisatie

De vrijwilliger van nu is niet meer de vrijwilliger van vroeger, volgens Wendy Goodin, coördinator van het vrijwilligerscentrale,welke bij Stichting Welzijn Lochem is ondergebracht.

Netwerk opbouwen
Wendy wist de gasten van het Politiek Café ‘PvdA Lochem’ te boeien met haar gedrevenheid om de vrijwilliger en de vragende organisatie te verbinden en hem/haar een passende plek te bieden. De vrijwilliger van nu is onderdeel geworden van de organisatie in zijn geheel. Het zijn over het algemeen kortdurende klussen die de vrijwilliger aanspreekt en het moet hem/haar wat opleveren voor zichzelf. Veel mensen verrichten vrijwilligerswerk  om netwerken privé of zakelijk op te bouwen. Met beide is niets mis mee, aldus Wendy.

Waardering en kwaliteit
De meeste organisaties weten het werk van de vrijwilliger te waarderen en stellen een onkostenvergoeding in het vooruitzicht. Het verdringen van werk door vrijwilligers is een heikel punt onder de bezoekers van het café van de PvdA. Aandacht voor kwaliteit staat volgens hen bovenaan het lijstje.

Pilotproject SWL-Het Plein
Aan het eind van Wendy’s verhaal verklapt zij nog even dat er een pilotproject op komst is tussen SWL en Het Plein waarbij meer ruimte komt voor  vrijwillige werkervaringsplekken. De plekken worden georganiseerd en cliënten van Het Plein worden gestimuleerd dergelijk plekken te bemannen. Een financiële waardering vindt Wendy op zijn plaats.

Het Politiek Café ‘ PvdA ontmoet….!’
is een tweemaandelijks café van de PvdA Lochem waarbij de afdeling (actuele) thema’s bespreekt met inwoners van de gemeente Lochem. De lokale thema’s tijdens het seizoen 2015/2016 waren: Vluchtelingen(werk), Huishoudelijke Hulp (HH1), Binnenstad, Gebiedsteams en Vrijwilligers(werk).

Jolande Bonzet, voorzitter PvdA afdeling Lochem