Wachtgebied Lelystad boven Lochem een goed idee?

Door Jos Israel op 2 januari 2018

Er was de afgelopen weken veel te doen over de wachtgebieden van Lelystad Airport. Het is de bedoeling dat Lelystad airport vanaf 2019 Schiphol gaat ontlasten. Tienduizenden vliegtuigen zullen dan op Lelystad vliegen in plaats van Schiphol. De PvdA ontdekte dat het wachtgebied verplaatst wordt en mogelijk boven Lochem komt. Wat dat precies betekent voor de inwoners van Lochem is onduidelijk. Er is nog niet met de gemeente Lochem over gesproken en er zijn ook nog geen concrete cijfers over vliegtuigaantallen en geluidsberekeningen bekend.

In de 2e kamer en in de Provinciale Staten heeft de PvdA aangedrongen op uitstel van de opening van Lelystad zodat er gewerkt kan worden aan een echte oplossing. Door een herinrichting van het luchtruim kunnen vliegtuigen namelijk sneller stijgen en landen, waardoor geluidsoverlast tot een relatief klein gebied beperkt blijft en inwoners in Lochem minder overlast zullen ervaren. Al met al is het tot nu toe een onzorgvuldig proces dat ons zorgen baart.

Daarom stelden wij vragen aan het college van B&W en namen wij vervolgens in de Lochemse raad het initiatief (met Gemeentebelangen en GroenLinks) om te pleiten voor een stevige brief aan de minister met de boodschap dat het verplaatsen van het wachtgebied naar Lochem op deze manier niet kan. Tot onze verbazing stemden D66, CDA en VVD hier tegen. De VVD leek een wachtgebied boven onze gemeente zelfs een goed idee te vinden.

Het goede nieuws is dat het college toch samen met buurtgemeenten een brief aan de minister heeft gestuurd. We blijven dit op de voet volgen zodat u, na al het vuurwerk van de afgelopen dagen er zeker van kunt zijn dat u hier in alle rust kunt wonen!

 

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel