Door op 7 mei 2013

We gaan er voor

Terwijl de PvdA landelijk volop  bezig is met Europa, de wel of niet  strafbaarheid van illegalen in ons land, de 3% norm en wat al niet meer, richten wij ons  al vast op de verkiezingen van 2014! Want dan al weer moeten we een nieuwe gemeenteraad gaan kiezen. De voorbereidingen zijn in volle gang. Wij hopen dat een we een aantal goede kandidaten kunnen presenteren in december. De oproep is gedaan,  men kan zich tot  3 september melden bij het bestuur.

Wij maken  dit jaar een Verkiezingsprogramma dat staat! Iedereen die ideeën heeft mag ze inbrengen via het e-mailadres van de afdeling Lochem (pvdalochem@gmail.com )

Belangrijk voor een goed resultaat is bovendien de campagne. Binnenkort zullen we leden benaderen om mee te denken hoe we een goede campagne kunnen organiseren. Na de vakantieperiode, in september/oktober zal een campagneteam aan de slag gaan met vanuit het bestuur Ruben Otemann en ikzelf. Wie nu al inspirerende gedachten heeft over een goede campagne, kan zich ook melden via bovenstaand e-mailadres.  Wij zouden het fijn vinden om al voor de vakanties beginnen een brainstorming te houden en ideeën te verzamelen.

Terwijl de verkiezingen dus al hun schaduw vooruit werpen, zijn er huishoudelijke zaken, die ook aandacht vragen. Zo hebben we enkele jubilarissen te onderscheiden, dit voorjaar. Paul Albers, bekend uit de oude gemeente Gorssel, kreeg het speldje voor een lidmaatschap van 50 jaar! Onder het genot van een kopje thee op zijn terras, luisterden Pieter de Jong en ik naar verhalen uit de tijd dat hij nog politiek actief was in de gemeenteraad van Gorssel. Binnenkort volgt er nog een speldje voor een 25-jarig lidmaatschap. Wij zijn heel blij met deze trouwe leden.

Helaas ontvallen ons ook af en toe leden, door overlijden, of, en dat mag ook gezegd, door onvrede met het (meestal landelijk) beleid. Gelukkig melden zich ook regelmatig nieuwe leden en hebben we enkele  ‘jonge socialisten’  in onze afdeling.  Een afdeling Jonge Socialisten is bezig zich te vormen in een groter gebied dan de gemeente Lochem. Zij komen uit de Achterhoek, Zutphen, Brummen etc.  Ik vind dit hoopgevend en mijn  grote wens is dat meer jongeren zich weer aangetrokken gaan voelen door waar we in de PvdA voor gaan!

7 mei 2013

Brenda van Bruggen

Voorzitter PvdA. Afdeling Lochem