Door op 23 mei 2014

Weinig duidelijkheid in Bestuursakkoord

Een nieuwe coalitie een nieuw geluid, zou je denken, omdat de kritiek van GB en D66 in de vorige raadsperiode vaak niet mals was. Maar na lezing van het bestuursakkoord van GB, D66 en CDA konden wij alleen maar constateren dat er veel hetzelfde blijft, geen keuzes gemaakt zijn en er veel onduidelijk is. Stemde in januari 3 van 4 GB’ers tegen verkoop van het oude Stadhuis, nu is verkoop mogelijk. Onduidelijkheid over de subsidies voor schouwburg, zwembaden, bibliotheken, dorpshuizen etc., maar het wordt minder. Aan Stad Lochem wordt een hele paragraaf gewijd, maar daarin wordt weinig gezegd over hoe nu verder. Wordt er gesproken over de oprichting van een cultuurfonds dat al bestaat en over de nieuwe taken in het sociale domein, namelijk invoering Participatiewet, overheveling Jeugdzorg en extra taken Wmo, wordt slechts in zeer algemene termen gesproken. Maar daarbij worden wel een aantal begrippen gebruikt, zoals bijvoorbeeld wederkerigheid, die uitleg hadden kunnen gebruiken. Ook de financiële onderbouwing had duidelijker gekund. Zo wordt voorgesteld de financiële systematiek op een enkel punt te wijzigen en er wordt voor 1.5 miljoen bezuinigd. Alleen staat dan weer niet beschreven waarop.

Niets positiefs te melden? Zeker wel. De paragrafen over wonen en werken hebben ambitie. En daar zijn wij wel van. Zoals u van de PvdA mag verwachten zijn wij kritisch, maar goede bij onze visie passende voorstellen kunnen altijd op onze steun rekenen.