Door op 3 oktober 2013

WELZIJN VOOR IEDEREEN…

 Tijdens de Raad  van 23 september 2013 bespraken we de Visie op Welzijn. Deze werd samen met de SOL en SKW Gorssel geschreven. De reactie van de WMO-raad hierop heeft de discussie “aangejaagd”. Dat maakte ons scherp(er). Bij de gedachtewisseling die ontstond heeft onze wethouder Wilma Heesen vooral goed geluisterd om de reacties te kunnen verwerken in de definitieve versie.

Wat moet de wethouder van onze fractie meenemen?

  • De discussie over Welzijn moet breder en ook met inwoners gevoerd worden.
  • Veel Lochemers zijn prima in staat hun welzijnsbehoeften zelf te regelen: dat moeten ze vooral met veel eigen initiatieven blijven doen.
  • Wij vinden dat je als gemeente + professionele welzijnsorganisaties wèl aan de lat staat voor individuele en groepen burgers om ervoor te zorgen dat ze deel uit kunnen blijven maken van de inclusieve Lochemse samenleving waarin “elk mens ertoe doet”!

Ook voor inwoners waarvan je nu denkt dat ze het zelf wel kunnen regelen?

JA, ook hen kun je de weg wijzen en de helpende hand bieden bij een passende welzijnsinvulling. Het is een illusie te denken dat iedereen dat zelf kan!     

  • Verbinden van alle burgers! Dat is het cement voor een inclusieve- en participatiesamenleving waar de PvdA voor staat!  

Inwoners zijn dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor hun eigen welzijn. Maar daar waar die kracht niet aanwezig is bij mensen of groepen zien wij een taak voor de gemeente. Wat de PvdA betreft moet dat in de definitieve Visie op Welzijn terugkomen.

Fractie Partij van de Arbeid – Lochem