Door Jos Israel op 26 september 2016

Werk, werk , werk

In de raad is gesproken over de economische agenda. Voor de PvdA een heel belangrijk onderwerp. Niet omdat wij begaan zijn met bankiers en duurbetaalde CEO’s, maar omdat een goede, duurzame, economie zorgt voor werk. Werk is belangrijk omdat dit zorgt voor participatie, bestrijding van armoede, kansen voor iedereen, leefbaarheid en meer koopkracht. Koopkracht die besteedt kan worden bij bijvoorbeeld de lokale middenstand. En vanuit deze drive vindt de PvdA een economische agenda een kerntaak van de gemeente.  Winst is dat het college van B&W dit ook langzaam begint te beseffen.

De voorliggende economische agenda is volgens de PvdA te zwak. Heel veel verschillende onderwerpen, zonder een echte focus waar het om gaat: WERK. En dan met name wat de gemeente vanuit haar rol daarin kan betekenen. In een mondiale economie moet je immers ook weten wat je beperkingen zijn.

De PvdA vindt dat er een maximale inzet moet zijn op de volgende punten:

1 Bestuurders moeten weten wat er bij werkgevers speelt, daar moet fors op worden ingezet. Actief werkgevers bezoeken! Dat moet niet aan ambtenaren worden over gelaten, maar moet B&W zelf doen.

2 VIP behandeling voor nieuwe bedrijven en bestaande bedrijven met (ruimtelijke) groeiambitie. Deze bedrijven moeten de gemeente Lochem ervaren als een gemeente die maximaal kan inspelen en ondersteunen op ontwikkel- en groeivragen.

3 Cleantech Regio Stedendriehoek maximaal benutten voor duurzame groei met bijbehorende banen. Actief investeren in projecten die helpen de duurzaamheidsambities van onze gemeente te realiseren.

4 Iedereen die werkzoekende is en hulp nodig heeft helpen. Werkzoekenden dus niet in de steek laten. Helpen, bijvoorbeeld door coaching, met scholing, opleidingen, etc. En het actief koppelen van de werkzoekende (die wij als gemeente goed moeten kennen), met werkgevers (die wij ook als gemeente goed moeten kennen).

De economische agenda staat de komende raadsvergadering weer op de agenda. De PvdA nodigt alle raadsfracties en het college van harte uit samen te werken aan een betere economische agenda. Een economische agenda in het teken van werk en duurzame groei. Een agenda waarmee Lochem echt het verschil gaat maken.

Jos Israel, gemeenteraadslid PvdA Lochem

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel