Door Ruben Otemann op 30 januari 2014

Werkbezoek PvdA Lochem aan woningbouwcorporatie IJsseldal Wonen

Op woensdag 22 januari 2014 heeft een delegatie van 4  (kandidaat)raadsleden van de Partij van de Arbeid Lochem,  Marian Beuke, Zaim Dagdelen, Jolande Bonzet en Ruben Otemann  een werkbezoek gebracht aan woningcorporatie IJsseldal Wonen in Twello.

Zij werden ontvangen op het hoofdkantoor door directeur-bestuurder Yolanda Winkelhorst en beleidsmedewerker Peter Jansen. Zij gaven een ‘kijkje’  achter de schermen bij de woningcorporatie. Op 1 januari 2013 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de “De Groene Waarden” te Gorssel en “Goed Wonen” uit Twello. Ondanks de schaalvergroting probeert de corporatie een laagdrempelige dienstverlening aan te bieden voor haar huurders in de gemeente Lochem. Het is nog steeds mogelijk om 3 dagdelen per week het kantoor in Den Oldenhof te Gorssel te bezoeken en met medewerkers in gesprek te gaan. Door aansluiting bij het woningverdelingssysteem Woonkeus (een samenwerkingsverband van 7 corporaties in 5 gemeenten) ziet men bij IJsseldal Wonen dat (toekomstige) huurders meer gebruik maken van het internet. IJsseldal Wonen heeft als beleid dat 50% van de woningen in de kernen beschikbaar blijft voor mensen uit die kernen.

Naast het verhuren van woningen wil men bij IJsseldal Wonen meer kunnen betekenen voor haar huurders. “We zijn niet alleen van huizen, maar ook van wonen” aldus Yolanda Winkelhorst. De corporatie wil in de toekomst zich breder inzetten voor haar huurders en mensen verbinden, dit in het kader van de zorgtaken die vanuit de landelijke overheid worden gedecentraliseerd.

Tijdens het werkbezoek kwam naar voren dat er al veel werk verzet was om  de verhuurdersheffing van 2 miljoen aan de Rijksoverheid te kunnen voldoen. Helaas was het noodzakelijk om de huren te verhogen met meer dan de inflatiecorrectie en zal er minder geïnvesteerd worden in nieuwe woningen. Zo zal Grote Kamp II in Gorssel in 2014-2015 worden ontwikkeld en zijn de nieuwbouwplannen in Eefde, Harfsen en Epse uitgesteld tot 2016-2017 Maar men heeft ook naar de eigen organisatie gekeken. Efficiënter werken en keuzes maken. Hetzelfde niveau handhaven met minder mensen.

De laatste jaren neemt het aantal huurachterstanden toe. IJsseldal Wonen neemt hierin haar maatschappelijk verantwoording. Winkelhorst: “We kennen de mensen en proberen samen met maatschappelijke organisaties tot een oplossing te komen. Zo bestaat er een mogelijkheid administratieve ondersteuning te krijgen van de Thuisadministratie van Humanitas”.

Ook duurzaamheid heeft de aandacht van IJsseldal Wonen. Zo ziet  de woningcorporatie, na een proeftuin met zonnepanelen in Almen met de titel ‘IJsseldaldak’  meer vraag naar zonnepanelen  en mogelijkheden voor haar huurders die deze wens hebben.
“Wij kijken terug op een zinvolle uitwisseling van informatie waarbij tal van onderwerpen de revue passeerden. Aangezien er waardevolle tips uitgewisseld werden, zou een dergelijk werkbezoek zeker kunnen worden herhaald.”, aldus Marian Beuke, fractievoorzitter PvdA Lochem.

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann