Door Ruben Otemann op 31 januari 2017

“Wie de jeugd heeft….. durft te investeren”

Sinds 1 januari 2015 zijn er een aantal taken overgeheveld van de Rijksoverheid naar de gemeenten. Een van die taken is de jeugdzorg. Een gemeente staat dichter bij haar inwoners en kan problemen vroeg signaleren en snel hulp bieden. Mocht u of uw kind een hulpvraag hebben dan regelt de gemeente de toegang tot diverse vormen van jeugdhulp van bijvoorbeeld vragen over de opvoeding tot het verblijf in een jeugdinstelling.

De PvdA is een groot voorstander van een rechtvaardige vorm van jeugdzorg die toegankelijk is voor iedereen. Dit kan soms betekenen dat het ene kind gebruik maakt van een ‘duurdere vorm’ van zorg dan het andere kind. In een solidaire Lochemse samenleving is en blijft dat mogelijk. Dit heeft in 2016 tot een financieel nadeel geleid van 1,2 miljoen euro. Dit bedrag had deels, door de gemeenteraad ingestelde reserve “Sociaal Domein” opgevangen kunnen worden. Tot grote teleurstelling van de PvdA besloot een meerderheid van de gemeenteraad om deze reserve op te heffen en de middelen anders in te zetten voor o.a. een ‘matig werkende’ website van 125.000 euro!

Waar moet u naar toe als u een hulpvraag persoonlijk wilt voorleggen? Het gemeentehuis, huisarts, school, CJG, gebiedsteams of….? Veel gemeentes om ons heen zijn sinds 2015 begonnen om alle vormen van hulp integraal toegankelijk te maken.  Een gezin, een plan en een ‘regisseur’ om samen met kind en ouders te zoeken naar oplossingen, zonder wachtlijsten! Helaas begint de gemeente Lochem daar nu pas mee.

De PvdA had dit graag anders gezien! Wij missen de vooruitgang. De doorontwikkeling van een integrale toegang voor alle (diverse) vormen van hulp lijkt in Lochem nog steeds niet van de grond te komen. Dit kan en moet anders! Zorg als gemeente dat je zichtbaar bent. Dat kan door structureel (wekelijks) aanwezig te zijn op plaatsen waar jeugd en ouders te vinden zijn. Bijvoorbeeld op school of sportvereniging! Immers bekend maakt bemind. De PvdA wil en durft te investeren in een laagdrempelige toegang waardoor extra loketten en formulieren niet meer nodig zijn en hulp geboden kan worden. Immers geld voor de (jeugd)zorg moet naar de zorg!

Mocht u n.a.v. dit artikel nog vragen, zorgen of suggesties hebben neem dan gerust contact op met ons ombudsteam. U kunt ons bellen 06 42187799 of mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl.

Ruben Otemann
Raadslid PvdA Lochem

 

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann