Door op 20 april 2015

Wilma Heesen heeft vrijdagmiddag 17 april jl. een koninklij­ke onderscheiding gekregen.

Uit handen van burgemeester Se­bastiaan van ’t Erve heeft ze de versierselen ontvangen die horen bij de benoeming tot Lid in de Or­de van Oranje-Nassau. De uitreiking van de onderschei­ding had plaats tijdens een recep­tie die de partij hield ter gelegenheid van het afscheid van Wilma als raadslid.

Zij kreeg de onderscheiding omdat zij op 16 maart 2015 af­scheid nam als raadslid en die functie, met een tussentijdse pe­riode als wethouder in de ge­meente Lochem, ruim dertien jaar vervulde. Wilma was zeventien jaar namens onze partij politiek actief; eerst in de voorma­lige gemeente Lochem en vanaf 2005 in de ‘nieuwe’ gemeente Lo­chem.

Van 1998 tot 2010 en van 2014 tot 2015 was Wilma lid van de gemeenteraad. In de pe­riode van 2002 tot en met 2010 was zij ook fractievoorzitter. Van maart 2010 tot maart 2014 was ze wethouder Participa­tie, Sociaal Domein, Onderwijs, Cultuur en Sport.