Door Ruben Otemann op 18 maart 2014

Wilma Heesen profileert PvdA, tijdens het slotdebat, op het thema Zorg

Tijdens het afsluitende lijsttrekkersdebat op 15 maart is wethouder en lijsttrekker Wilma Heesen er uitstekend in  geslaagd het belang van de toekomst van de zorg neer te zetten. “Uw zorg is onze zorg” is het thema waarmee de PvdA zich in de laatste etappe van de campagne heeft weten te onderscheiden van de andere partijen. Tijdens de gesprekken met 800 kiezers in de kernen werd duidelijk dat ook zij dit als belangrijkste taak voor de gemeente in de komende jaren zien.  De PvdA Lochem is trots op haar lijstrekker. Zowel op wat zij in de afgelopen 4 jaar als wethouder heeft bereikt, als op haar inzet  om de komend 4 jaar te blijven werken aan goede voorzieningen voor wie dat nodig heeft.

Slotdebat close up Wilma

De Stentor wees Wilma Heesen aan als winnaar op punten van het debat (samen met D’66er Hamp Harmsen).  Hopelijk kijkt ook de kiezer er zo tegenaan, met als resultaat een stembusuitslag die de PvdA en Wilma Heesen in staat stelt de komende 4 jaar in de Raad en het College te werken aan een goede invulling van de zorgtaken van de gemeente.  19 maart 2014: het wordt een spannende dag voor de gemeente Lochem: zorg dat U erbij bent! Slotdebat  zaal

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann