Door Jos Israel op 13 juli 2015

Windmolens Eefde

Als er gesproken wordt over het plaatsen van windmolens roept dat over het algemeen veel emoties op. Voorstanders wijzen op de klimaatverandering en dat wij moeten stoppen met onze verslaving aan fossiele brandstoffen omdat deze op raken, schade veroorzaken (aardbevingen Groningen) én omdat deze voor een deel uit onrustige landen en gebieden komen. Tegenstanders vragen zich af of windmolens wel duurzaam en zonder subsidie rendabel zijn, wijzen op landschapsvervuiling, geluidsoverlast, slagschaduw en waarde daling van woningen. Kortom, alle elementen zijn aanwezig om het niet met elkaar eens te zijn.

Maar dat kan geen reden zijn om niets te doen. Zo ongeveer iedereen is het er over eens dat onze energieproductie en consumptie drastisch zal moeten veranderen. En, er is niet één oplossing, het zal een mix moeten worden van alle realistische opties. Bovenaan staat besparing. Immers wat we niet verbruiken hoeft ook niet geproduceerd te worden. Bijvoorbeeld zuinigere mobiliteit, productiemiddelen, apparatuur en isolatie van woning en gebouwen. Maar dan volgt duurzame energieproductie. Wind, zon, getijde, aardwarmte, industriële restwarmte, waterkracht, biogas, etc., etc. De opties zijn voor handen en worden economisch steeds interessanter. In combinatie met slimme technieken waarmee energie tijdens pieken kan worden opgeslagen voor momenten dat er een tekort is.

De PvdA Lochem realiseert zich dat wij mee moeten in de energietransitie. Goed kijken welke (nieuwe) technieken passen bij de mogelijkheden die de gemeente Lochem kan bieden. Om dit tastbaar te maken, bijvoorbeeld getijde energie is niet passend voor Lochem. Immers Lochem ligt niet aan zee. Maar isolatie van huizen, zonne-energie en biogasproductie, evenals waterkracht (sluis Eefde) lijkt wel goed mogelijk. Over windenergie moeten we goed nadenken. Het waait hier immers minder hard dan bijvoorbeeld in de kustregio’s en dat houdt in dat molens relatief hoog moeten worden om voldoende wind te vangen.

De PvdA Lochem vindt dat de gemeente Lochem meer actie en ambitie mag gaan tonen. Anders halen wij de doelstelling “Lochem in 2030 substantieel zelfvoorzienend in energie” uit de Toekomstvisie 2030 niet.

Lokaal zien wij wel mooie burgerinitiatieven. Burgers die actief vorm willen geven aan de energietransitie die wij doormaken. Bijvoorbeeld Lochem Energie, maar ook coöperaties in Zutphen, Voorst en Brummen. En nu willen deze vier coöperaties samen windmolens gaan plaatsen in Eefde. Wat moeten we daarmee en wat vindt de PvdA Lochem daar eigenlijk van?

Als windmolens moeten zorgen voor een leefbare toekomst, dan moet het juist niet de leefbaarheid van bewoners in Eefde aantasten. Daarom vindt de PvdA Lochem dat er, naast goede planologische en landschappelijke inpassing, breed draagvlak onder de bewoners van het dorp Eefde moet zijn. En mocht dat brede draagvlak er zijn, dan kan het wat ons betreft niet zo zijn dat de lasten voor Eefde zijn en de lusten voor de eigenaren van de windmolens. Wat ons betreft moeten de lusten dan ook lokaal terecht komen ten gunste van maatschappelijke doelen/instellingen voor het dorp Eefde.

Wij hopen dat de discussie over mogelijke windmolens in Eefde in eerste instantie niet zal gaan over tijdschema’s, procedures, de hoogte van de molens en aantallen. Wat ons betreft eerst echt én breed het gesprek met de inwoners van Eefde voeren. Dus ook met de tegenstanders. Dit om uiteindelijk vast te stellen of er al dan niet breed draagvlak is en welke lusten daar voor het dorp Eefde bij horen.

Jos Israel

Gemeenteraadslid PvdA Lochem

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel