Door Jos Israel op 12 mei 2014

Woningbouw in het Barchemse Bos

In de raadvergadering van 6 mei is gesproken over woningbouw in het Barchemse Bos. Dit onderwerp heeft een lange geschiedenis. De laatste keer dat de raad hier zich over gebogen heeft was oktober 2009. Toen is de startnotitie door de raad met steun van de PvdA fractie vastgesteld. Indertijd waren alleen GL en D’66 tegen. Nu, meer dan 4,5 jaar later wordt de raad verzocht in te stemmen met het stedenbouwkundig plan.
De PvdA fractie heeft moeite met het voorliggende raadsvoorstel. De wereld, ook in Barchem ziet er anders uit dan in 2009. De woningmarkt is in elkaar gezakt, de actie Barchem te koop  en als je op funda kijkt, dan staan er in Barchem (met een straal van 1 km) 117 woonhuizen te koop.
Na 4,5 jaar stilte, vindt de PvdA fractie dat dit plan geen recht doen aan de nieuwe werkelijkheid anno 2014. De PvdA heroverweegt haar standpunt.
Er is nu ook een alternatief. De ontwikkelaar heeft in de RTG aangegeven verkoop van het bos te overwegen indien woningbouw niet mogelijk blijkt te zijn. Dit signaal is direct door de omgeving opgepakt. We hebben inmiddels kunnen lezen dat er een bod is gedaan op het bos, wat volgens bieder boven de marktprijs ligt. Door maatschappelijk initiatief kan het bos voor Barchem behouden blijven.
Voor de PvdA zijn de volgende zaken essentieel:
           Wij zien de percentages goedkoop/middelduur/duur uit de
woonvisie niet terug in de plannen
–           Wij zijn niet overtuigd van een duidelijke behoefte.
–           Wij zien geen breed maatschappelijk draagvlak?
–           Wij vinden het kappen van een bos voor een klein lux woonwijkje niet van deze tijd
Tot slot, het fietspad dat tevens aangelegd zou worden. Positief benadert, een win-win situatie. Negatief, een soort handjeklap. Het laatste gevoel overheerst bij de ons dit moment. Er zijn ongetwijfeld meerdere plekken in onze gemeente waar initiatiefnemers in ruil voor een fietspad woningbouw willen plegen. Als er behoefte is aan nieuwe fietspaden in onze gemeente dan willen wij dit positief, maar wel integraal kunnen wegen. Niet een min of meer “toevallige” gedwongen koppelverkoop.
Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel