Zeker zijn van een goede woning (4)

Door Jos Israel op 21 februari 2018

Als je in een koophuis woont, kun je zelf kiezen voor onderhoud, isolatie en bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen. Zo voeg je waarde toe aan je huis en blijft de energierekening laag.

Als je in een (sociale) huurwoning woont, dan kan dat niet of is dat erg lastig. Daarom rust er veel verantwoordelijkheid op de woningbouw coöperaties Viverion (bijna 1700 woningen) en IJsseldal Wonen (ruim 900 woningen). De PvdA vindt dat het de komende jaren beter en sneller moet.

De indruk bestaat dat met name Viverion maar een klein deel van haar woningen de afgelopen jaren structureel planmatig onderhouden en verduurzaamd heeft. Soms lijkt het wel op een zogenaamde piepsysteem voor onderhoud. Wie hard roept wordt gehoord, maar doe je dat niet, dan loop je het risico dat de schimmel op je muur staat en de kou door gaten in je huis naar binnen komt.

Daarnaast draai je als bewoner van zo’n woning ook nog eens op voor de bijbehorende extra hoge energierekening, dat is voor niemand prettig, maar zeker niet voor als je rond moet komen van een laag inkomen.

De PvdA vindt daarom dat Viverion en IJsseldalwonen voorop moeten lopen bij het verduurzamen van hun woningen en ernaar moeten streven om af te koppelen van het aardgasnet. En waar renovatie en verduurzaming niet kan of onvoldoende rendabel is, moet sloop en nieuwbouw plaatsvinden. Investeren in een goede toekomst noemen wij dat!

Op 12 februari 2018 stelde de PvdA de raad voor alle nieuwbouw alleen nog maar duurzaam, zonder gasaansluiting, te bouwen. Dit voorstel haalde het niet door een tegenstem van VVD, CDA en Gemeentebelangen. Wil je betaalbaar en duurzaam wonen in Lochem? Stem dan zeker op 21 maart PvdA!

Op 23 februari bezoekt Lodewijk Asscher Lochem. Het centrale thema zal zijn: “zeker zijn van een goede woning”. Iedereen is van harte welkom om mee te praten en vragen te stellen om 10.30 in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem.

(artikel 4 in een serie van 5 over wonen in de gemeente Lochem)

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel