Zeker zijn van een goede woning

Door Jos Israel op 18 februari 2018

Op 23 februari bezoekt Lodewijk Asscher Lochem om over het thema wonen te praten met de inwoners van de gemeente Lochem. We praten over wonen omdat de PvdA vindt dat iedereen in Lochem zeker moet zijn van een goede woning. We willen alle inwoners in de gemeente Lochem van harte uitnodigen om mee te praten en vragen te stellen. Aanvang bijeenkomst om10.30 in het Stadshuus, Markt 3 in Lochem.

De PvdA wil graag dat iedereen in Lochem goed kan wonen en dan bedoelen we niet alleen een dak boven je hoofd hebben, maar een woning waar je een goed bestaan kunt hebben. Dat betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn.

De afgelopen vier jaar heeft de de huidige coalitie (Gemeentebelangen, D66, CDA) de focus in Lochem gelegd op de bouw van middeldure en dure woningen. Slechts 11 tot 12% van de nieuwbouw was een betaalbare (sociale)huur of koopwoning. In het nieuwe woningbouwplan “kop van Oost”, zal zelfs helemaal geen betaalbare (sociale)huur of koopwoning gebouwd worden en dat terwijl dit met miljoenen euros gemeenschapsgeld betaald gaat worden. Dit beleid heeft geleid tot scheefgroei. En als we niets doen, wordt dat alleen maar erger en daar wil de PvdA wat aan doen!

In onze gemeente is een fors tekort aan betaalbare en goede (sociale)huur- en koopwoningen. Daardoor moet lang gewacht worden op een passende, betaalbare woning. Het gevolg is dat jongeren (starters) en mensen met een relatief laag inkomen buiten onze gemeente op zoek gaan naar een passende woning. Daardoor vergrijst de bevolking en komen voorzieningen, zoals scholen, supermarkten en sportverenigingen, met name in kleine kernen onder druk te staan.

Speerpunt van de PvdA Lochem voor de komende jaren is investeren in betaalbare en goede (sociale)huur- en koopwoningen. Zeker zijn van een goede woning!

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel