Door Jos Israel op 26 mei 2015

Zorg voor mensen belangrijker dan stenen

In september besloot de gemeenteraad Huishoudelijk Hulp 1 (HH1) af te schaffen. Daar waren wij fel op tegen. Vele mensen hebben ons vervolgens deelgenoot gemaakt van de voor hen ingrijpende gevolgen. Dit heeft ons gesterkt in de overtuiging dat het echt anders moet. Met vragen en moties hebben wij, veelal tevergeefs, proberen bij te sturen.

Gelukkig is er een kentering gekomen. Mede door gerechtelijke uitspraken werd duidelijk dat het roer echt om moet. Een motie over de HH1 tijdens de laatste raadsvergadering, op initiatief van de PvdA , is aangenomen. Het gevolg is dat de gemeente actief onderzoekt bij alle inwoners waar HH1 gestopt is of deze inwoners ook echt wel zonder kunnen.

Mocht u tot deze groep behoren en hoort u niet snel iets van de gemeente, dan adviseren wij u zich te melden bij de gemeente (telefonisch of schriftelijk). Vraag om een “keukentafelgesprek”. De gemeente zal u dit dan aanbieden.

De raadsvergadering ging ook over de herinrichting van het dorpsplein en de buitenruimte Hoeflo in Harfsen. De PvdA was bereid, bovenop de 8 ton gemeenschapsgeld die al beschikbaar was, 65 duizend extra te investeren. Echter, een extra greep uit de reserves van 50 duizend was voor de PvdA een brug te ver. In de raad stonden wij met dit standpunt alleen.

Geen misverstand, wij willen een mooi Harfsen met goede voorzieningen. Maar er zijn grenzen aan wat in redelijkheid gevraagd kan worden. En dan is voor ons de zorg voor mensen belangrijker dan stenen.

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel