Door Jos Israel op 13 augustus 2017

Zorgen over toekomst Boerderijatelier

Afgelopen jaren hebben basisschoolleerlingen vanuit de gehele gemeente Lochem mee mogen doen met het project Boerderijatelier. De zorg van de PvdA Lochem is, of na afbouw van de gemeentelijke subsidie het project boerderijatelier wel blijft bestaan. Hierover heeft de PvdA Lochem vragen gesteld aan B&W van Lochem.

 

Basisschoolleerlingen worden even hulp boer en boerin

Tijdens het project Boerderijatelier maken basisschoolkinderen gedurende vijf weken een dagdeel kennis met verschillende aspecten van een boerderij. Spelend en onderzoekend worden ze enthousiast over het leven op een boerderij. Tijdens dit project voelen kinderen zich even hulp boer en boerin. Naast de kinderen worden ook de ouders, ten minste één dagdeel, betrokken bij het Boerderijatelier. Al met al een mooie ervaring voor kinderen en hun ouders.

Opgroeiende kinderen

De PvdA vindt het belangrijk dat opgroeiende kinderen kennis maken met de boerderij. Dat er een bewustzijn is, of ontstaat waar ons voedsel vandaan komt en met welke zorg dat gebeurt. Juist in een tijd dat kinderen nieuws horen over bijvoorbeeld ongezonde eieren. En juist in een gemeente als Lochem met veel agrarische bedrijven. Van kleine boerderijen tot aan grote multinationals.

Onzekere toekomst

De gemeente Lochem heeft betrokkenheid bij het project Boerderijatelier. De gemeente heeft vanaf 2012 subsidie gegeven. In 2016 en 2017 is subsidie alleen nog verstrekt aan scholen die de intentie hadden om na twee jaar zelf hiermee door te gaan. De zorg is op dit moment of het project boerderijatelier wel blijft bestaan.

Verhelderende vragen

Een eerste stap om het Boerderijatelier voor de toekomst te behouden is het stellen van een aantal verhelderende vragen aan B&W. De vragen die de PvdA gesteld heeft kunt u hier vinden.

Jos Israel  Raadslid PvdA Lochem

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel