Door op 4 augustus 2017

Zorgen over veiligheid schoolroute nieuwe school MSG De Garve

De PvdA Lochem is er niet gerust op dat de schoolroute naar de nieuwe school MSG De Garve (Pr. Hendrikschool en Mr. Propschool), ondanks de verkeersmaatregelen die genomen zijn, veilig genoeg is. Daarom heeft de PvdA Lochem hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Tevens doet de PvdA daarin een aantal suggesties om de veiligheid te verbeteren.

Genomen maatregelen
Wij hebben kunnen lezen dat de werkzaamheden aan de Albert Hahnweg, tussen brandweerkazerne en stoplichten, niet op tijd klaar zullen zijn voor het begin van het nieuwe schooljaar. Het college heeft toegezegd dat er maatregelen genomen zullen worden om de veiligheid voor schoolgaande kinderen desondanks te waarborgen. De PvdA wil graag van het college weten waaruit die maatregelen bestaan.

Weggebruikers vertellen
Vooral de nieuwe oversteek Oosterbleek – Zuiderbleek over de Nieuwstad geeft reden tot zorg. Hier is een voorrangssituatie gecreëerd (met stopborden) en daarnaast is een zebrapad aangelegd. Uit gesprekken met weggebruikers hebben wij gehoord dat deze situatie verwarrend is. Vooral als je vanaf de Nieuwstad komt is het onoverzichtelijk. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de functie van de stopborden die geplaatst zijn. Moet ik nu stoppen voor het zebrapad ? En als daar niemand over wil steken, kan ik dan doorrijden? Hoe het ook zij, wij hebben zelf op verschillende momenten van de dag kunnen constateren dat er weliswaar langzamer gereden wordt, maar dat nagenoeg geen enkele auto stopt. Dat belooft niet veel goeds voor na de zomervakantie als onze kinderen weer naar school gaan.

Suggesties voor verbetering
De PvdA doet ook suggesties om de oversteek Oosterbleek – Zuiderbleek te verbeteren. Zo stellen wij voor om ‘haaientanden’ aan te brengen. Deze maken weggebruikers veel beter attent op de (nieuw ontstane) voorrangssituatie. Als voorbeeld hebben we gekeken naar de kruising Barchemseweg/Wilhelminalaan in Ruurlo. Daarnaast stellen wij voor om de mooie gekleurde paal(tjes) – al dan niet met rode hand – die bij alle scholen in onze gemeente staan (en op kruisingen zoals Rengersweg/Verwoldseweg in Laren, Joppelaan/Eikeboomlaan te Joppe en Joppelaan/Kamperweg/Molenweg te Gorssel etc.) of knipperbollen te plaatsen. Deze maatregelen helpen allemaal met het verhogen van de verkeersveiligheid op dit punt.

Verkeersregelaars en handhaven
Tevens vraagt de PvdA Lochem aan het college om verkeersregelaars in te zetten op deze oversteek, rond de tijden van in- en uitgaan van de school, zolang er nog geen aanvullende maatregelen zijn genomen. Maar ook willen we dat er gehandhaafd gaat worden rond de school en op de route van en naar de school. Graag willen wij dat de gemeente daar afspraken met de politie over maakt.

Mocht u ervaringen of suggesties hebben over dit onderwerp (of een ander onderwerp), neemt u vooral contact met ons op www.lochem.pvda.nl

Fractie PvdA Lochem