Personen

Martine Willems

Martine Willems

Raadslid & fractiesecretaris

Wonen Personeel en organisatie Bestuurlijke samenwerking Monumentenzorg Verkeer en vervoer Functiegericht wegbeheer Economie Werkgelegenheid Participatie
Jop Gijzel

Jop Gijzel

Fractievertegenwoordiger

Jan Harkink

Jan Harkink

Jos Hollander

Jos Hollander

Jos Israel

Jos Israel

Raadslid & fractievoorzitter

Ruimtelijke Ontwikkeling Afval en riool Duurzaamheid Natuur en landschap Rural Alliances Energie Circulus Berkel Recreatie en toerisme Grondzaken Financiën Handhaving Vergunningverlening Integriteit Openbare orde en veiligheid Politie Brandweer Openbare werken Facilitaire zaken Dienstverlening
Joop den Uijl

Joop den Uijl

Ombudsteam

Ombudsteam
Ruben Otemann

Ruben Otemann

Raadslid, vice-fractievoorzitter & fractiepenningmeester

Zorg WMO Welzijn Jeugd Onderwijs Cultuur Sport en accommodaties Armoede/ minimabeleid Schuldhulpverlening Integrale toegang Maatschappelijk vastgoed Monitor decentralisatie Communicatie
Joska Groen

Joska Groen

Secretaris en Fractievertegenwoordiger

Hans Derriks

Hans Derriks

Penningmeester