Jos Hollander

Jos Hollander

Over Jos Hollander

Sinds 2003 woon ik in de gemeente Lochem. Eerst op Ruighenrode, vervolgens vier jaar op het stationnetje Laren-Almen en nu al weer bijna tien jaar in Barchem.

In de Achterhoek ben ik altijd actief geweest voor de politiek. In de Regio maar ook bij de provincie en het waterschap waar ik zeven jaar in het algemeen bestuur heb gezeten. Het waterschap is wat minder politiek maar het gaat wel ergens om. Laatst was nog in het nieuws dat bij veel waterschappen de (bedrijfs-)kosten van de agrariërs steeds meer afgewenteld worden op de andere inwoners. Dat moet natuurlijk niet.

Een sterk bedrijfsleven in onze gemeente is van essentieel belang. Dit zorgt voor werkgelegenheid, inkomen en daarmee voor middelen die ervoor zorgen dat inwoners optimaal in onze samenleving kunnen participeren. Daarom moet Lochem een aantrekkelijke plek moet zijn voor bestaande en nieuwe bedrijven. Ambities moeten maximaal gefaciliteerd worden. Daar waar regels aangepast moeten worden, doen wij dat met respect voor omwonenden, milieu en natuur.

Ik sta graag midden in de samenleving. Mijn maatschappelijke betrokkenheid en mijn ervaring zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid wil ik inzetten voor de Lochemse gemeenschap. Daarom vind ik het onterecht dat de gemeenteraadsverkiezingen vaak worden bepaald door wat er in Den Haag gebeurt.  Zeker als je ziet waar de gemeente tegenwoordig over gaat. Dat heb ik vanuit mijn kennis en ervaring goed in beeld en daarom wil ik me graag inzetten voor de Lochemse politiek, zodat u er zeker van kunt zijn dat Lochem een bruisende gemeente blijft in alle kernen!