Harfsen / Kring van Dorth

Contactpersonen:

fractiepvdalochem@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Onze inzet voor Harfsen
:
• Tweede fase nieuwbouw

De kern Harfsen heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. De PvdA heeft de verbouwing van het kulturhus ‘ Hoeflo’ altijd gesteund en nu is het gereed en geopend. Een mooie, eigentijdse voorziening waar alle initiatieven uit deze kern onderdak kunnen krijgen. Daarnaast is de verkeersafwikkeling in het centrum aangepakt en is  het kruispunt op de N 339 veiliger geworden voor alle verkeersdeelnemers. Soms vragen ontwikkelingen om nadrukkelijke aandacht van de dorpsraad en de inwoners. Zo kon Sutfene de dagopvang voor ouderen niet voortzetten  en is de inzet van vrijwilligers nodig gebleken om deze voorziening voor ouderen overeind te  houden. Op woningbouwlocatie Heideveld zijn 71 woningen gepland. De verkoop van de kavels is begonnen en ook IJsseldalWonen zal hier een rij woningen bouwen.