Fractieleden

Jos Israel

Jos Israel

Raadslid & fractievoorzitter

Ruimtelijke Ontwikkeling Afval en riool Duurzaamheid Natuur en landschap Rural Alliances Energie Circulus Berkel Recreatie en toerisme Grondzaken Financiën Handhaving Vergunningverlening Integriteit Openbare orde en veiligheid Politie Brandweer Openbare werken Facilitaire zaken Dienstverlening
Ruben Otemann

Ruben Otemann

Raadslid, vice-fractievoorzitter, fractiepenningmeester & Ombudsteamlid

Zorg WMO Welzijn Jeugd Onderwijs Cultuur Sport en accommodaties Armoede/ minimabeleid Schuldhulpverlening Integrale toegang Maatschappelijk vastgoed Monitor decentralisatie Communicatie
Martine Willems

Martine Willems

Raadslid & fractiesecretaris

Wonen Personeel en organisatie Bestuurlijke samenwerking Monumentenzorg Verkeer en vervoer Functiegericht wegbeheer Economie Werkgelegenheid Participatie
Jop Gijzel

Jop Gijzel

Secretaris PvdA Lochem, Fractievertegenwoordiger en Ombudsteamlid