Lochem

Contactpersonen:

 

Martine Willems

Ruben Otemann

 

Onze inzet voor Lochem:
• Leegstand in de kern bestrijden bijvoorbeeld door vorming compact winkelcentrum.
• Samenwerking stimuleren tussen bedrijven, coöperaties, burgerinitiatieven en overheid voor meer innovatie in de economische bedrijvigheid en zorg/ welzijn
• Sportclustering aan de Koedijk
• Bibliotheek / nieuwe welzijnsorganisaties samen onder een dak voor kruisbestuiving
• De ontwikkeling van de Etalage naar de Toekomst heeft altijd op onze steun kunnen rekenen, mede door de PvdA ondergaat het gebied een transformatie, beleef de Berkel is daar een mooi voorbeeld van. Toekomstige ontwikkelingen moeten echter integraal afgewogen worden

Het tracé voor de rondweg Lochem is definitief.  De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rond het station en die suggesties zijn door de provincie in het plan verwerkt.

De PvdA heeft vanaf het begin van het initiatief haar steun gegeven aan Het Stadshuus. Nu is dit het bruisend hart van de binnenstad geworden. Velen, zoals het repaircafé, LeergeldLochem, LochemEnergie, de Muzehof, Radio357, SWL en anderen, maar ook kunstenaars hebben hier hun plek gevonden. De VVV is samengegaan met Lochem3.0 en heeft hun winkel nu in het oude Stadhuis, in het centrum van de stad. Zo hebben beide gemeentelijke gebouwen nieuwe bewoners gekregen die voor reuring in de stad zorgen.

De schouwburg heeft altijd op onze warme steun kunnen rekenen. De PvdA is blij met de plannen die het bestuur gepresenteerd heeft. Wij verwachten veel van de omslag van passief cultuur beleven naar actief cultuur beleven, het meer betrekken van de kernen en de jeugd en combinaties maken met andere verenigen. Ook de overgang van subsidie naar een prestatieovereenkomst per 1 januari 2017 vinden wij goede ontwikkeling.

De bouw van de nieuwe Pr. Hendrik- en Propschool aan de Burg. Leenstraat is begonnen. De PvdA heeft het altijd een slecht idee gevonden de Propschool uit Lochem Oost te halen. Veel is er te doen over de verkeersveiligheid naar en rond de nieuwe school. De PvdA zal de te nemen verkeersmaatregelen goed volgen.