Door Ruben Otemann op 20 oktober 2016

De fractie van PvdA Lochem bezoekt (de nieuwe eigenaren van) de Exelse Molen.

De fractie van de PvdA Lochem werd donderdag 13 oktober hartelijk ontvangen door een aantal initiatiefnemers van De Mölle BV. Omdat de vorige eigenaren van de Exelse Molen de horecaonderneming wilde verkopen ontstond er bij de Exelse gemeenschap bezorgdheid m.b.t. de toekomst van ‘hun’ Exelse Molen en het sinds kort geopende inpandige dorpshuis. Om te voorkomen dat het verkocht zou worden aan een ‘onbekende’, waarmee het voortbestaan van het ‘dorpshuis’ niet gegarandeerd kon worden, besloot een groep inwoners uit Exel de horecavoorziening zelf te kopen.

Inmiddels is De Mölle BV een feit en door ‘crowdfunding’, vanuit de Exelse gemeenschap, is er een financiering georganiseerd. Op deze manier bestaat er voor iedere inwoner van Exel de mogelijkheid om aandeelhouder te worden van de Exelse Molen. Er is zelfs personeel aangenomen. Verschillende Exelse verenigingen (biljart, toneel Beo, etc.) kunnen op deze manier, zeven dagen per week, gebruik blijven maken van de Exelse Molen. De nieuwe eigenaren zijn nog druk bezig te bedenken hoe zij de zaak rendabel kunnen maken, maar voorop staat de Exelse Molen een ontmoetingsplaats moet zijn voor alle Exelnaren.

Natuurlijk hebben we het ook over andere zaken gehad. Ondanks dat er zorgen zijn m.b.t. de nieuwe rondweg en de Lochemse brug is men voorzichtig optimistisch over de toekomstige “verkeersroute”. Daarnaast bestaat er een wens om betaalbare starterswoningen te realiseren voor toekomstige inwoners van Exel. Naast het benoemen van wensen kwamen er ook signalen naar voren t.a.v. eenzaamheid. In Exel bestaat er een vergrijzende groep inwoners, met name in het buitengebied, die voorheen gebruik maakten van bijv. Huishoudelijke hulp. Door de tijdelijke afschaffing is er een groep inwoners die hier geen gebruik meer van maakt en daardoor zijn deze mensen uit beeld verdwenen. Het zou goed zijn als er weer een gesprek zou plaatvinden met deze mensen om te kijken of ze het zonder huishoudelijke hulp wel redden.

De PvdA Lochem wil zich (blijven) inzetten voor vooruitgang d.m.v. snelle internetverbinding voor combinatie wonen en werken in Exel. Een solidaire en toegankelijk Exel met woningen en met voorzieningen voor alle leeftijden en behoud van een centrale plek (Exelse Molen) voor ontmoeting en gezamenlijke activiteiten.

Fractie PvdA Lochem

Ruben Otemann

Ruben Otemann

Ik ben Ruben Otemann, 41 jaar oud, getrouwd met Marion en wij wonen aan de prachtige Koedijk in Lochem. Beroepsmatig heb ik veel ervaring in het onderwijs. Na de Pabo heb ik gewerkt als groepsleerkracht en sinds een aantal jaren ben als intern begeleider verantwoordelijk voor de leerlingenzorg op verschillende scholen in de Achterhoek. Als

Meer over Ruben Otemann