Door Jos Israel op 30 mei 2016

Eefde, wegen  en bomen

De PvdA heeft aandacht gevraagd voor de Pasmanmanege. Met passie, deskundigheid en veel vrijwilligers wordt paardrijden voor o.a. mindervaliden mogelijk gemaakt. Voor hen was inzameling van textiel een inkomstenbron. B&W heeft dit nu gestopt. Dat is voor de Pasmanmanege een grote financiële strop. De PvdA zal het hier niet bij laten. Niet alleen voor de Pasmanmanege maar ook als voorbeeld. Er zijn vele verenigingen die geld verdienen met afvalinzameling (papier). Juist in een tijd dat steeds meer van verenigingen en hun vrijwilligers gevraagd wordt t.a.v. financiële zelfredzaamheid wil de PvdA niet het risico lopen dat B&W dit ook zomaar afschaft.

Het woningbouwplan Detmerskazerne is besproken. Er komen 20 sociale huurwoningen. Daar zijn wij blij mee. Goed voor woningzoekenden, maar ook voor huisvesting van statushouders.  De PvdA heeft naast de huurwoningen gevraagd om betaalbare koopwoningen voor starters en mensen met een wat kleinere beurs. Ook voor deze mensen moeten koopwoningen gebouwd worden! En als het aan de PvdA ligt dan ook duurzaam.

De PvdA heeft ingestemd met ruim een half miljoen extra voor onderhoud van wegen. Wij vinden dit belangrijk omdat anders de veiligheid in het geding komt en er later grotere herstelkosten zijn. Aan bomenonderhoud had de PvdA graag €6500 extra willen uitgeven. Daarmee hadden wij heel veel beeldbepalende bomen extra kunnen behouden. Helaas deelden wij deze wens alleen met Groen Links.

 

Jos Israel

Jos Israel

Mijn naam is Jos Israel, ik ben 50 jaar, getrouwd met Anita, vader van David, Esther en Sophie en ik woon in Epse. Vanuit mijn sport, Korfbal ben ik actief betrokken geraakt als vrijwilliger bij het verenigingsleven en de inzet van vrijwilligers erg gaan waarderen. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is en

Meer over Jos Israel