Door op 22 mei 2016

Politiek café: “PvdA Lochem ontmoet … vrijwilligers”

In onze Lochemse samenleving is de bijdrage die geleverd wordt door allerlei vormen van vrijwillige inzet ongelofelijk belangrijk; vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Door de toenemende bezuinigingen wordt steeds meer een  beroep gedaan op vrijwillige inzet van inwoners, zoals bezorgers van Tafeltje Dekje, chauffeurs bij zorginstellingen, dorpsraden, mensen die werken aan lokale duurzame energie of aan het openhouden en onderhoud van bijvoorbeeld zwembaden en sportverenigingen.

De PvdA Lochem vindt dat die inzet van vrijwilligers gewaardeerd en gefaciliteerd moet worden door de lokale overheid. Soms in de vorm van een subsidies, zoals die nu aan verenigingen verstrekt worden of door ondersteuning van goede ideeën.

De PvdA Lochem hoort graag hoe uw vereniging/stichting/initiatief met vrijwilligers omgaat. Hoe houdt u vrijwilligers aan u gebonden? Heeft u genoeg vrijwilligers om te kunnen blijven voortbestaan of heeft u misschien het gevoel dat er teveel van ze, van u, gevraagd wordt? Wat zou er nodig zijn om het werk van u of uw vrijwilligers te vergemakkelijken? Heeft u goede voorbeelden of suggesties hiervan en zou u met ons en met elkaar hierover in gesprek willen?

Vrijdag 27 mei vanaf 17.00 uur in het Stadshuus te Lochem houdt de PvdA Lochem over dit onderwerp een politiek café. U bent van harte welkom.