Door op 16 oktober 2016

Terug bij af met Het Plein en Delta

Het Plein en Delta hebben beide binnen de Participatiewet de opdracht mensen met een uitkering en met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Om die begeleiding naar werk beter te laten verlopen is besloten de twee organisaties samen te voegen. Wat de PvdA niet wist toen wij november 2015 instemden met deze samenvoeging (die toen al ruim een jaar bezig was), was dat er grote organisatorische en financiële problemen zijn bij Het Plein. En als organisaties bezig zijn met hun eigen problemen , dan kunnen ze niet met zorg en aandacht bezig zijn hun cliënten naar werk te begeleiden. Om die problemen op te lossen is veel extra geld nodig. Hoe komt het dat de raad niet, maar het college wel in november 2015 op de hoogte was van de problemen bij Het Plein? Om dat boven tafel te krijgen heeft de PvdA samen met VVD en GL om een raadsonderzoek gevraagd. Het gaat ten slotte om heel veel gemeenschapsgeld en dan hoort men de keuzes die gemaakt zijn te kunnen verantwoorden. Gelukkig hebben we uiteindelijk raadsbreed een opdracht voor dit onderzoek kunnen formuleren.

En nu heeft het college besloten het samen gaan van Het Plein en Delta stop te zetten. Maar dan heeft de PvdA eerst nog wel wat vragen. Wat weet het college nu, dat ze in november 2015 nog niet wist? Welke risico’s kleven aan het stop zetten van deze integratie? en Wat heeft e.e.a. tot nu toe gekost en gaat het nog kosten?

Na ruim 1,5 jaar zijn we terug bij af. Veel werk verzet, veel geld uitgegeven maar geen resultaat. Voor de PvdA geldt; we kunnen pas vooruit kijken als we eerst leren van het verleden. Dus willen wij antwoord op onze vragen.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem