15 oktober 2017

Brandweerkazerne Almen

Een nieuwe brandweerkazerne of de huidige kazerne in Almen verbouwen? Die vraag lag voor in de raadsvergadering. De huidige kazerne is te klein voor het nieuwe brandblusvoertuig, staat midden in het dorp (verkeersveiligheid) en het gebouw voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Er was een mogelijkheid om de huidige kazerne (40 jaar oud) te verbouwen. Dat zou goedkoper zijn, maar het zou niet ideaal worden.

Daarom kiest de PvdA voor nieuwbouw op een andere plek in Almen, direct buiten het dorp. Daar kan aan alle eisen (Arbo, duurzaamheid, verkeersveiligheid) worden voldaan. De oude brandweerkazerne zal verkocht worden en misschien komt er wel een voorziening in die, net als het nieuwe museum STAAL (kijktip de aantrekkelijkheid van Almen verder kan versterken.

Marian Beuke, fractievoorzitter PvdA Lochem