Door op 5 mei 2014

Europese Parlement Verkiezing campagne aftrap: Publieksbijeenkomst PvdA Lochem met Kati Piri

In de schouwburg foyer van Lochem vond  29 april een geanimeerde bijeenkomst plaats, waarin Kati in debat ging met twee Achterhoekse ondernemers, Ton Koenders, directeur IQ-Solar  en Henk Dijk, Voorzitter, Ondernemend Netwerk voor Zelfstandigen (ONZ) Achterhoek. De discussie werd geleid door Wilma Heesen , die de afgelopen vier jaar wethouder sociaal domein was in de Gemeente Lochem.
lochem1
Kati is een dochter van Hongaarse vluchtelingen die in Nederland opgenomen werden na de Hongaarse opstand van 1956. Ze is een aantal jaren medewerker geweest van de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement en heeft daaraan een sterk begrip overgehouden van het belang van het Europees Parlement voor Nederland. In het bijzonder vroeg ze aandacht voor het jeugd werkeloosheid  probleem in Europa en de noodzaak van het opzetten van een EU fonds om dit te bestrijden, alsook voor het invoeren in EU kader van een inspanningsverplichting van de regeringen van  de EU lidstaten om de werkeloosheid binnen hun landen tot 5% van de beroepsbevolking terug te dringen. Arbeidsverdringing door oneerlijke arbeidsconcurrentie met buitenlandse arbeidskrachten moet worden teruggedrongen – “we hebben binnen de EU wel vrij verkeer van personen- en arbeidsverkeer, maar niet genoeg “verkeersregels” om zeker te stellen dat werkgevers hun werknemers nooit onder de wettelijke minimum arbeidsvoorwaarden in dienst nemen, dus die regels moeten aangescherpt worden – Brussel moet bescherming bieden” zei Kati.

Ton Koenders herinnerde de toehoorders eraan dat het nog maar 30 jaar geleden was dat de Duits-Nederlandse grens nog bewaakt werd en dat grensbewoners, zoals hijzelf, die dagelijks voor hun werk de grens over moesten dat alleen maar konden door twee maal daags hun paspoort te laten zien aan de grensbewakers. Sindsdien is er veel verbeterd voor grensoverschrijdend werk en ondernemen. Ton gaf daar een aantal praktische en aansprekende lochem3voorbeelden van. Henk Dijk plaatste vraagtekens bij de “maakbaarheid” van de arbeidsmarkt tegen de achtergrond van de sterk groeiende flexibilisering daarvan, met nu zo’n 18-19.000 zelfstandige ondernemers in Nederland die in binnen- en buitenland productief bezig zijn. De EU moet deze tendens ondersteunen, o.m. door EU lidstaten te verplichten betere en goedkopere arbeidsongeschiktheid verzekeringsregelingen voor zelfstandigen in te voeren.

In de geanimeerde  informatieve discussie met de zaal werd het belang benadrukt van Europese regionalisering van CAOs, innovatie en (her-) scholing van werknemers en ondernemers, het invoeren van relatieve minimum lonen in de verschillende EU lidstaten, EU-breed harmonisering van Nationale regelgeving en het ontwikkelen van een Europees netwerk van zelfstandigen.  Het is belangrijk dat sociaal democratische Nederlanders daarover hun stem kunnen laten horen in het Europees Parlement. Alle aanwezigen werden aangemoedigd dat ook in de Europese Parlementsverkiezing van 22 mei tot uitdrukking te brengen.lochem2