Door op 23 maart 2015

Huishoudelijk hulp, Achterhoek FM en Welstand!

De PvdA heeft weer, nu n.a.v. een uitspraak van de rechter tegen de gemeente Montferland, vragen gesteld over het afschaffen van huishoudelijke hulp. Volgens ons is het afschaffen van de huishoudelijk hulp niet de bedoeling van de Wmo. Zolang de rechter Lochem niet terugfluit of de raad niet anders besluit, blijven wij vragen stellen.

Radio Achterhoek FM krijgt al jaren € 9000 subsidie, maar sinds 1 januari jl. moeten zij 6000 euro betalen voor het doorsturen van het signaal zodat u naar hun programma’s kunt luisteren. Dat is een enorme kostenpost. De PvdA vindt het belangrijk dat Achterhoek FM blijft en heeft daarom voorgesteld de subsidie met € 6000 te verhogen. Daarin stonden wij helaas alleen.

Er is uitvoerig gesproken over een proef om welstand in grote gebieden van Lochem af te schaffen. De PvdA is daar tegen. Dat is voor velen geen populair standpunt, men vindt dat het al gauw over ‘smaak’ gaat, maar de PvdA is van mening dat wij zo’n mooi buitengebied en zulke mooie woonwijken hebben juist omdat professionals als architecten meekijken naar wat er gebouwd wordt. Dat wat er gebouwd wordt is niet alleen van diegene die bouwt, iedereen moet daar tegenaan kijken! Daarom vinden wij dat, de laagste welstandstoets, gehandhaafd moet blijven.

Het was, na 17 jaar actieve politiek, de laatste raadsvergadering van Wilma Heesen. Ze werd toegesproken en bedankt en u bent van harte welkom bij de afscheidsreceptie op 17 april vanaf 16.30 uur, Stadshuus Lochem.

Marian Beuke – fractievoorzitter PvdA Lochem